Spalten til Of-leder

Digitalistisk gevinstrealisering

Digitalisering løser ikke alle problemene for sykehusene

 

Av Overlegeforeningens leder Ståle Clementsen

For snart 14 år siden, i november 2008, satt jeg i et glassbur på en sengepost i et splitter nytt sykehus mens jeg så sykepleiere som småløp gjennom korridorene bærende på medisiner.
I plastposer.
Forbi korridorpasientene. Selv satt mine kollegaer og jeg og førte alle de digitale medisinene tilbake på papirkurven. Roboten som skulle effektivisere utdeling av medikamenter til pasientene sviktet. For aldri å starte opp igjen. I årene som har gått har man tatt grep og bygget om sengepostene, slik at medisinrom er på plass.

Korridorpasientene ­derimot, de er der fortsatt. På den tiden var det ikke mange av oss som kjente til ordet gevinstrealisering. Eller digitalisering, for den del. Men vi var godt kjent med fantastiske nyvinninger som skulle gjøre hverdagen bedre og mer effektiv. Og som skulle dekke opp for portører og helsesekretærer som var borte. I årene som fulgte var sykehuset i en så presset økonomisk situasjon at direktøren måtte godkjenne bindersinnkjøp til sekretæren på poli­klinikken.

«Den neste planen blir viktig hvis haugen med problemer vi har skjøvet foran oss ikke skal vokse så stor at fremdriften stopper opp»

Når dette nummeret av Overlegen kommer ut for­bereder de fleste sykehus­ene våre seg på en tøff høst og vinter. Økonomien er blodrød, byggeprosjekt blir utsatt eller stoppet helt, og det er innført reise- og innkjøpsstopp. Mange direktører får det travelt med å godkjenne unntak fra disse strenge økonomiske begrensningene. Rentene på byggelån stiger, strømkostnader og den generelle pris­stigningen treffer også ­sykehusene hardt.

Dette skjer i en tid hvor behovet for endring i spesialisthelsetjenesten ikke har vært større siden innføring av helseforetaksmodellen i 2002. Eldrebølgen er over oss samtidig som fastlegeordningen i beste fall vakler, og flere hundre tusen står uten fastlege. Dette har begynt å merkes godt også for våre sykehusleger. Finansieringsmodellen for sykehus er noe vi tar opp i denne utgaven av Overlegen. Det er tydelig at vi skyver problemene foran oss når sykehus bygges for små og som ikke gir gode arbeidsforhold for helsepersonell. Da reduserer man ikke bare de målbare tingene som effektivitet og produktivitet, men også den faglige kvaliteten vi alle er så stolte av. Det går ut over arbeids­miljøet, sykefraværet øker og det gir store rekrutteringsproblemer, spesielt innen psykisk helsevern.

Hovedmålene for gevinst­realisering er digitalisering og økt effektivitet. Digitalisering er et moteord og virker å skulle løse alle utfordringer helsevesenet står ovenfor. Bedre IKT-systemer som gjør jobben lettere for klinisk personell og bedrer pasientsikker­heten ønsker alle velkommen. Men det er lite som tyder på at man bør eller kan ta ut en gevinst av det. Tvert imot. Robotene, data-systemene og maskinene som skulle gi digitalistisk gevinstrealisering ved ­åpningen av Ahus i 2008 er gode eksempler som burde ha gitt læring for ettertiden.

Vårt innspill til ny nasjonal Helse- og Samhandlings- plan kan også leses i dette nummeret. Overlegeforeningen var en av initiativ­tagerne og pådriveren til at vi fikk den første nasjonale helse- og sykehusplanen. Den neste planen blir viktig hvis haugen med problemer vi har skjøvet foran oss ikke skal vokse så stor at fremdriften stopper opp. Ingen digitalisering eller gevinst­realisering kan løse den floken alene. •