Ny leder i Overlegeforeningen

Overlegeforeningens landsråd valgte 25. august 2022 Ståle Clementsen til ny leder. I dette intervjuet får du muligheten til å bli litt bedre kjent med mannen som skal lede landets overleger fremover.

Hvem er Ståle Clementsen?
Jeg er en ortoped som bor i Oslo. Opprinnelig kommer jeg fra Haugesund. Etter å ha fullført medisinstudiet i Ungarn var jeg heldig med trekningen og fikk turnusplass på Ahus. Derfor flyttet jeg til Oslo og der har jeg bodd siden. Jeg er gift med Julie som også er lege, og sammen vi har to fine gutter på 2 ½ og 4 ½ år som går i barnehagen. Jeg overtok vervet som foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen på Ahus midt under streiken i 2016. Det blir en ny erfaring å ikke skulle dra til Ahus fremover, men det er noe jeg ser frem til.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Som mange andre ble vervet kastet litt på meg. Likevel var det nok ikke helt tilfeldig at jeg ble spurt og takket ja. Nysgjerrigheten etter å finne ut av hvorfor ting er som de er, og hva man kan gjøre for å forbedre dem har alltid vært der. Dette var tidlig i min assistent­- legetid, og jeg har hatt tillitsverv nesten kontinuerlig siden. Man bør ikke klage for mye uten å ha et forslag til løsning. For å kunne ha forslag til løsning må man kunne spillereglene og systemet inngående.

Hva motiverer deg?
Det å jobbe i et system som ikke fungerer slik det kunne og burde gjøre er frust­rerende. Å se at vårt fantastiske offentlige helsevesen er på vei mot stupet provoserer meg. Mine kollegaer mister autonomi og medbestemmelse, noe som igjen går ut over pasientbehandlingen. Det er uforståelig at ikke alle politikere og HR-ledere ser at gode arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø gir den beste og mest effektive pasientbehandlingen. Disse tingene ønsker jeg å jobbe for og det motiverer meg i hverdagen.

Hvor lenge har du vært i Of-styret og har du hatt andre verv i Legeforeningen?
Som nevnt har jeg vært tillitsvalgt i mange år og det er 15 år siden mitt første plasstillitsverv. Det har blitt mange verv og mye deltagelse i forskjellige fora for både Ylf og Of i løpet av de årene. I 2017 kom jeg inn i Of-­styret, og jeg ble valgt som nestleder i 2021.

Hvorfor takket du ja til å ta over som leder i Overlegeforeningen?
Overlegene representerer bærebjelken i norske sykehus og Overlegeforeningen skal være med være med på å forme både Legeforeningens og helsemyndighetenes politikk. Vi har en unik stemme, med masse kunnskap og erfaring som må til for å sikre gode sykehus og skape den beste spesialisthelsetjenesten for både ansatte og pasienter. Vi representerer også ledere som sitter i vanskelige posisjoner der man skal levere både på fag og økonomi. Jeg synes det er veldig spennende å få lede en slik forening, og gleder meg til denne ­viktige jobben.

Hva tror du blir den største forskjellen fra å være nestleder til å bli leder?
Som nestleder er man delvis inne på de viktigste arenaene, men må sjonglere mellom jobben på sykehus og Over­legeforeningen. Nå går jeg over i en fulltidsstilling som leder og det tror jeg blir bra. I tillegg blir det naturlig nok mer møtevirksomhet og politisk ­påvirkning enn tidligere.

Hva tror du blir den største utfordringen for deg som ny leder i Of, og hva er de viktigste sakene i tiden som kommer?
Vi er på vei ut av en pandemi, men rett inn i en økonomisk veldig krevende situasjon. Overlegeforeningen har i mange år jobbet for å endre måten vi finansierer og bygger sykehus på. Dette blir en enda viktigere jobb fremover hvis vi skal sørge for at dagens solide helsevesen skal bestå. Vi må gi legene våre muligheter til faglig oppdatering og utvikling, og ikke bare bruke samlebånd og presse ut siste rest av motivasjon. Det vises i rekrutteringsproblemer i mange spesialiteter, ikke minst innen psykisk helsevern. Det er mange store utfordringer å ta tak i.

Har du et råd til de tillitsvalgte i Of?
Det er ikke mulig å overvurdere ­viktigheten av å ha gode tillitsvalgte i avdelinger, klinikker og sykehus. ­Jobben med å få frem tillitsvalgte er konstant, og jeg kan bare understreke at alle tillitsvalgte bør komme på så mange tillitsvalgtskurs og møter de kan og har anledning til. Dette er ­møtearenaer der de kan snakke med likesinnede, få råd og gi tips. Denne erfaringsutvekslingen og kontaktflaten gir mye tilbake. Og så kan de bare ta kontakt med sine lokale eller sentrale tillitsvalgte for ytterligere hjelp. Sammen med sekretariatet i Legeforeningen er det hjelp å få i alle anledninger. •

Intervjuet av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen