Presentasjon av nytt styremedlem

Christel B. Eriksen

1. Kort om din bakgrunn og tidligere foreningserfaringer.

Bakgrunn:
Jeg er 58 år og bor i Alta og har spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri med fartstid både i allmenn­medisin og arbeidsmedisin. Jeg har to voksne barn og hunden Rosa som er husky.

Jeg kommer fra Sørreisa i Troms med stolte aner fra Målselv, Senja og Trøndelag.

Medisin studerte jeg ved UiT og i år har jeg 30 års jubileum som lege. Alle disse årene har jeg jobbet i Finnmark med unntak av ett år ved UNN som en del av spesialistutdannelsen.

På fritida liker jeg å være utendørs, dra på korte eller lengre tur med Rosa, sykle, padle kajakk, bade ved alle slags temperaturer og synge i kor!

Jeg er også engasjert i klimaspørsmål og kirke­politikk og representerer Åpen Folkekirke i Nord Hålogaland Bispedømmeråd og i Kirkemøtet.

Foreningserfaring:

  • medlem av Finnmark ­Legeforenings styre, kurs-komite og valg-­komité, hvert organ i to perioder hver i tids­rommet 1999-2017
  • medlem i Ofs landsråd som en av to representanter fra Finnmarkssykehuset HF siden ca 2012.
  • medlem av Ofs lokalutvalg i Finnmarkssykehuset HF siden 2018
  • HTV i Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF siden 2018
  • Medlem i Spesialitets­komitéen i Barne- og ungdomspsykiatri siden 2021
  • Medlem i Kvalitetsutvalget i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening siden 2022.

 

2. Hva er din motivasjon for å ta på deg en periode i Overlegeforeningens styre?

Tillitsvalgtarbeid er lærerikt, morsomt og krevende. Jeg ønsker å bidra til å utvikle arbeids- og utviklingsvilkårene for medlemmene i Of slik at kollegaer skal kunne glede seg til å gå på jobb, være stolt over yrket sitt, inspirere andre og kjenne at de bidrar til den viktige samfunnsinnsatsen vi ­faktisk gjør.

 

3. Har du et særlig område du ønsker å jobbe med i din periode?

Spesielle interessefelt er arbeids- og utviklingsvilkår for kollegaer i alle psykiatriske fag inkludert barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, fagutvikling, legeledelse og spesialistutdanningen.

 

4. Velg ett tema du tror ­kommer til å bli sentralt i den kommende perioden!

WOW- det var ikke lett. Rekruttering og stabilisering er et overordnet tema som jeg tror vil gå igjen uansett spesialitet og forenings­- ledd. •