Haukugla

Tidsskriftets leder 23. august: «Når virkeligheten spriker» innledes slik: Når virkeligheten sett fra direktørkontorene ikke lenger stemmer med den sett fra sykehusgulvet og legekontoret, trues selve tilliten som holder helsevesenet sammen. Har du ikke lest den enda, så gjør det nå. Den er glimrende, sett fra gulvet.

I Regjeringsplattformen står det følgende, og jeg siterer: «En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjonene, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige organisasjoner».

Regjeringen har nå sittet i to år, og vi har ikke sett noe av denne tillitsreformen. Tvert imot, ministeren startet med den famøse blåreseptsaken og fulgte opp med en bevisst underfinansiering på statsbudsjettet. Dette skapte mye uro og misnøye, og hun måtte komme tuslende med etterbevilgninger, men da var spare­- tiltakene allerede i gang ute i sykehusene. Ellers skal det meste løses ved å sette ned et utvalg, eller «det skal vurderes nøye». Det hele virker som prokrastinering, man håper at problemer bare skal bli borte, bare man sitter helt musestille.

Under helsedebatten i Arendal fikk panelet utfordringen: Dersom man skulle starte helse- og omsorgstjenestene helt fra bunnen av, Hva ville dere gjort da? Helseministeren svarte: Jeg kan bidra med en veldig tydelig visjon: Det er at jeg ville lagt til grunn en mye større tillit til den enkelte medarbeiders kompetanse, mindre byråkrati og fokus på oppgavene som er pasientnære….. Men jobben min er å forholde meg til den virkeligheten jeg står i. (Fra Dagens Medisin) Snakk om å avlyse tillitsreformen og håp om bedring.

En slik ansvarsfraskrivende måte å håndtere sykehuslegenes arbeidsmiljø går dessverre på tvers av de politiske skillelinjene. Tidligere helseminister Bent Høie ble i Overlegen 4-2019 presentert for en artikkel i Tidsskriftet som viste at jobbtilfredsheten for leger synker, spesielt knyttet til arbeidstid, anerkjennelse og frihet til å velge arbeidsmetode. Du er ikke redd for å få en sykehuskrise i fanget? «Nei, det er alt for tidlig å si at det er rekrutteringsutfordringer til sykehusene», svarte han. Overlegen har senere vist betydelige rekrutteringssvikt i mange av spesialitetene

I sommer har #legermåleve fått enorm blest, og oppslagene viser et arbeidsmiljø som ikke lenger kan aksepteres. Selv om erfarne overleger kan mene at det var verre før, så er presset fra kompetente pasienter og pårørende, tilsynsmyndig­- heter og presse, samtidig som pasientene blir eldre og mer kompliserte mens liggetiden går ned gjort at sykehusene er produksjonsbedrifter 24/7/365 og alt skal være avklart til morgenmøtet. Alle de enkle pasientene er poliklinisert.