Kjent fjes i nytt verv

Overlegeforeningens landsråd valgte våren 2023 nytt styre. Oda Solheim Hammerstad fra Gjøvik går inn i sin første ­periode, men er ikke et ukjent fjes i Legeforeningen.

Av Tor Martin Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Oda Solheim Hammerstad er psykiater, tillitsvalgt, lokalpolitiker og hobbyfiolinist. Altså en dame med et bredt spekter av interesser og talenter.

– Jeg er født og oppvokst på Gjøvik sykehus. Begge foreldrene mine jobbet der, så jeg kom tuslende opp på poliklinikken på Gjøvik DPS etter skolen for en matbit og hente fiolinen før spilletime. Samspill og orkester har alltid vært viktig for meg, og jeg er overraskende dårlig til å gå på ski for en som er oppvokst i et snøhøl, sier hun og legger til:

– Ellers er jeg et sosialt vesen med mange jern i ilden. Trolig scorer jeg helt i øvre sjiktet på ekstroversjon, og synes det passer godt på hvordan jeg er som type. Jeg er også skikkelig god til å snakke i telefonen, og gjør det stort sett hele tiden.

Etter musikklinje og noen ekstra realfag studerte Solheim Hammerstad medisin i Szczecin i Polen. – Jeg trakk turnusventer-nummer i første runde og startet da på det som etter hvert ble til spesialisering i psykiatri på Reinsvoll. Turnustjeneste hadde jeg på Gjøvik sykehus og ved Sentrum legesenter på Gjøvik der jeg også hadde et kort vikariat som fast­lege. Jeg har tatt hele spesialistut­danningen i Innlandet, både på Reinsvoll, Sanderud og ikke minst på Gjøvik DPS hvor jeg jobber i dag. Spesialist i psykiatri ble jeg i 2018 og har siden da jobbet som overlege på Enhet for spiseforstyrrelser. Jeg fant mannen min på lukket akuttpsykiatrisk avdeling, der vi begge ­j­obbet. Vi har i dag både kattepuser og mjøsutsikt, forteller hun.

Selv om hun er ny i Of-styret har Solheim Hammerstad vært tillitsvalgt i Legeforeningen i mange år. Derfor er hun nok et kjent fjes for mange.

– Jeg har faktisk vært tillitsvalgt i over 10 år. Først som tillitsvalgt for turnuslegene på avdelingen i 2012-2013, og deretter ulike verv for Ylf. Jeg var foretakstillitsvalgt(FTV) og divisjonstillitsvalgt for YLF i Sykehuset Innlandet fra 2015 og frem til 2018, satt samtidig i Landsråd og i Landsstyret. Fikk også prøve meg som leder av den lokal streikekomiteen under streiken i 2016. Jeg ble divisjonstillitsvalgt for Overlegeforeningen i 2019 og har vært vara FTV siden 2021. Siden 2019 har jeg vært landsrådsrepresentant for Of og sitter også i Landsstyret til Legeforeningen, ­utdyper hun.

Solheim Hammerstad tror hennes brennende engasjementet for tillitsverv kommer fra flere kanter.

– Jeg kommer fra en familie som er veldig interessert i politikk og samfunn, og der normalen er et sterkt ­politisk engasjement, enten det er for partipolitikk eller i fagforenings­sammen­heng. Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg liker å være med der det skjer, og kan jeg få til noe bra for kollegiet så er det verdt å kjempe for. Jeg er opptatt av gode arbeidsvilkår for alle, og mener at det er viktig at spillereglene i arbeidslivet blir fulgt. Det som er bra for oss er bra for pasientene våre, ­understreker hun.

Solheim Hammerstad skal de neste to årene jobbe for Of-medlemmer over hele landet, og er tydelig på at hun ønsker seg en aktiv og fremoverlent fagforening, og skal gjøre sitt for å bidra til det.

– Jeg vet at jeg kommer inn i et fint styre med mange gode kolleger og som alle har et solid engasjement for overlegers vilkår i arbeidslivet. En fagforen­- ing er ikke annet enn medlemmene sine, og jeg ser på det som en ære og et privilegium å bli valgt inn i styret, sier hun. Det nye styremedlemmet trekker frem at både Legeforeningen og Overlegeforeningen er seriøse og ansvarlige aktører, som høster respekt i mange fora for grundighet og etterrettelighet. Det mener hun er viktig å bevare, samtidig som det stilles krav om endring og bedring for medlemmene.

– Rekruttering, beholde fagfolk, jobbe for at vi opplever økt grad av autonomi og tillit på arbeidsplassen er de sakene jeg er mest opptatt av fremover. Jeg ønsker at vi som fagfolk kan konsentrere oss om kjerneoppgavene i helsetjenesten, og at vi har rammevilkår som nettopp legger til rette for det. Min drøm er en helsetjen­este som setter faget og menneskene høyest, slik at pasienter og pårørende opplever en solid offentlig helsetjeneste når de trenger det, sier Oda ­Solheim Hammerstad før hun av­slutter:

– Legeforeningen er, og skal være, en viktig stemme i samfunnsdebatten og en solid aktør i utformingen av ­helsetjenestene i landet vårt. Fagforen­ingens oppdrag overfor medlemmene er å sikre at vi både får fremforhandlet gode avtaler, og at spillereglene i ­arbeidslivet følges. Det ser jeg frem til å jobbe for. •

Overlegeforeningens styre 2023 – 2025

Foto: Tor Martin Nilsen

Overlegeforeningens styre for de neste to årene. Fra venstre: Oda Solheim Hammerstad, Mathis Heibert, Solveig ­Nergård, leder Ståle Clementsen, nestleder Marie ­Skontorp, Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-von Schweder, og Frida Andræ.

2023-10-03T08:54:13+02:00Overlegen 3-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen