Marie Skontorp inn i Legeforeningens sentralstyre

Under Legeforeningens landsstyremøte i Bodø ble Of-nestleder Marie Skontorp valgt inn i sentralstyret. Her deler hun sine tanker om hva hun vil jobbe for som sentralstyre­medlem og hva hun mener er helsetjenestens største utfordringer.

Av Vilde Baugstø og Tor Martin Nilsen

Deler av dette intervjuet var en del av en større sak som sto på trykk i Tidsskriftet 12/2023

– Sentralstyret har et vidt spekter av saker som det skal bli interessant å sette seg inn i. Som konserntillitsvalgt i Helse Vest har jeg de siste fire årene sett hvordan politiske beslutninger blir omsatt i oppdragsdokument som gis til de regionale ­helseforetakene og deretter videre til helseforetakene, sier Marie Skontorp.

Skontorp påpeker at de tillitsvalgte på sykehusene sitter i kompliserte prosesser som ofte har lange linjer, og ønsker derfor å arbeide for at de tillitsvalgte skal få enda mer støtte i hverdagen.

– Det samme gjelder for de ansattvalgte i styrene i sykehusene, helseforetakene og de regionale helseforetak­- ene. Styresakene er omfatt­ende, og det er en stor jobb å sette seg inn i dem på vegne av de ansatte. Oppdragene som kommer til foretakene har også implikasjoner for alle andre deler av helsetjen­esten, og jeg ønsker å jobbe med hvordan kommunikasjon og samarbeidet kan bli enda bedre, sier hun.

Det nye sentralstyremedlemmet tror den største utfordringen i helsetjen­esten fremover vil være å beholde og rekruttere fagfolk.

– Den offentlige helsetjen­esten bør være førstevalget til helsepersonell. For å oppnå dette er det viktig at arbeidsplassene oppfattes som attraktive. Tradisjonelt sett har norske leger vært veldig lojale til det offentlige, men dette virker å være i endring. Det må vi ta på alvor. Jeg er derfor opptatt av at den offentlige helse­tjenesten skal være et ­arbeidssted der leger kan bruke utdanning og interesse for eget fagfelt gjennom hele legelivet.

– Samtidig har vi medlemmer som helt eller delvis arbeider utenfor det offentlige. De må heller ikke bli glemt, og vi bør derfor se mer på hvordan vi kan få inkludert disse legene bedre. Arbeidshverdagen må føles relevant og meningsfull, og man trenger å bli verdsatt uansett hvem som er ­arbeidsgiver. Og i alt dette er det viktig å ha en god balanse. For livet består av mer enn jobb, avslutter Marie Skontorp. •

2023-10-03T09:08:44+02:00Overlegen 3-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen