HOVEDSTADSPROSESSEN, 1. fase ferdig

Ett imponerende stormløp har nådd sitt foreløpige ­endepunkt med styrebehandlingen i Helse Sør-Øst
av den såkalte hovedstadsprosessen.

AV Arne Laudal Refsum

11 måneder etter at Legeforeningen ble orientert om ideene fra Helse Sør-Øst for første gang uken før jul i fjor, er 1. fase fullført.

  • Begrepene områdesykehus og sykehusområder er vedtatt
  • Aker sykehus nåværende pasienter overføres etter hvert til AHUS
  • RH, Ullevål og Aker slås sammen til ett foretak
  • Buskerud, Kongsberg, Ringerike og Asker & Bærum slås sammen til ett foretak
  • Blefjell Helseforetak oppløses

Det er utrolig mange avgjørelser som ikke er ferdig utredet eller avgjort enda. Svært lite er konsekvensutredet ­adekvat. De økonomiske virkningene, og mulige gevinstene er utrolig dårlig utredet. Til tross for disse innvendingene, og mange flere som vi har trukket frem i tidligere utgaver av OVERLEGEN er vårt standpunkt nå at avgjørelsen er tatt, og nå er det om å gjøre å få til et best mulig sluttresultat.

Alle krefter må nå samle seg om å oppnå et faglig optimalt velfunger­ende og velutstyrt helsevesen i Helse Sør-Øst. Omkamper vil bare flytte energi vekk fra hovedmålet.

Det er derfor riktig av Helse Sør-Øst å opprettholde et høyt tempo i prosessen. Nytt styre for det sammenslåtte Oslosykehuset skal være på plass innen 1.12.2008, og ny direktør bestemt før 1.1.2009.

Det er utrolig viktig at Helse Sør-Øst setter alle krefter inn på at omstillingsarbeidet ivaretar de ansattes ­rettig­- heter, slik at vi kan føle oss trykke på prosessen, og at våre ansettelsesforhold hånd­teres ryddig og forutsigbart. Det er svært mange høykompetente medarbeidere som må regne med å bytte arbeidssted, og få vesentlig endrede arbeidsforhold. Dersom en slik prosess skal gå smidig må de tillitsvalgte trekkes med i prosessen hele veien, og de må få avsatt nok tid til å utføre vervene tilfredsstillende. Dette vil hjelpe Helse Sør-Øst i å nå et vel­lykket resultat.

Omstilling koster. Det er kjent at sammenslåingen av Statoil og Hydro krevde ca 8 milliarder kroner til omstilling. Det er i statsbudsjettet for 2009 satt av 500 millioner til omstillinger for hele landet. Det er viktig at Helse Sør-Øst bruker sin del av disse midlene slik at disse krevende prosessene går så smidig som mulig. Det er mange gamle bygninger som bør fases ut, og det er stort behov for nye bygg, både for å få til organisasjonsendringene/ sammenslåingene, men også for å erstatte nåværende bygg i for eksempel Drammen og Østfold. Disse er lovet nybygg av forrige statsråd, og da er det ikke mye igjen av investeringsmidler til å bygge nytt enten det blir på Gaustad eller Ullevål. Samtidig må ministeren på banen med en ny måte å finansiere nybygg på. Verken AHUS eller St. Olav har egentlig råd til å ta i bruk praktbyggene sine, pga kvelende ­rentekostnader.

OG HVA SKAL BARNA HETE?

Overlegen utlyser herved en navnekonkurranse

Vi har erfaring fra at konsulentfirmaer som driver med Logoutvikling sammen med Imagebuilding tar seg (altfor) godt betalt, og da vi frykter for at det vil mangle med investeringsmidler for de nye sykehusene, ønsker vi å hjelpe til i denne prosessen.

Gå inn på Overlegeforeningens nettsider, velg Diskusjonsforum i spalten til venstre, eller følg linken: 

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=144851&subid=0 

Navneforslag kan også sendes i posten til 

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Vinneren vil motta 10 Flaxlodd.

Vinneren vil bli kåret
15. januar 2009.