– Også leger ønsker en god arbeidsdag

Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen, mener leger har blitt langt mer opptatt av HMS og arbeidsmiljø de siste ti årene. Samtidig er hun bekymret for en økende trend hvor medarbeidere blir utsatt for sjikane og trusler om vold på arbeidsplassen.

Christiansen forteller at hun som personal- og organisasjonsdirektør «selvsagt er svært opptatt av arbeidsmiljø», og at dette er et viktig innsatsområde i Helse Vest.

– Vi har veldig mye aktivitet på dette området. Vi har et systematisk arbeid på mange ulike felt, og en strategiplan som inneholder tiltak ut hele 2014.

– Kan du si noe konkret om hva disse tiltakene handler om?

– Det pågår for eksempel et viktig arbeid gjennom pasientsikkerhets­kultur- og kvalitetsprosjektet hvor trygghet og åpenhet er viktige premisser. Vi er opptatt av en åpen og trygg meldekultur både når det gjelder HMS, pasientsikkerhet og kvalitet.

Christiansen forteller videre at ­antallet avviksmeldinger har gått opp – noe hun er glad for.

– Vi er veldig opptatt av å følge opp alle meldinger på alle nivå. At antallet meldinger går opp tyder på større åpenhet, og det mener jeg er veldig positivt, sier hun.

– Sparer tid og arbeid

Christiansen mener også at de i Helse Vest er blitt mer systematiske i det forebyggende arbeidet.

– Vi er for eksempel veldig bevisste på de områder der det er særskilte risikoer, og vi har kjøpt bøker og gjennomfører veiledning for ledere, tillitsvalgte og verneombud, forteller hun.

– Det er jo blitt veldig viktig å profilere seg på dette med HMS, hvilket også er en viktig del av arbeidsmiljøet.

Hvilke områder innen HMS fokuseres det på i Helse Vest?

– Det handler mye om god dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er et felles ansvar å holde på og videre­utvikle et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, og jeg opplever at vi har en veldig tillitsfull dialog med legene. Vi samarbeider nå om et stort prosjekt som skal holde på hele neste år, hvor de er svært delaktige.

Prosjektet går ut på å fjerne tidkre- v­ende og unødvendig arbeid med timeavtaler og ventelister, forteller Christiansen.

– Vi har for eksempel hatt utford- r­inger med ventetider og fristbrudd på poliklinikkene. Gjennom et tett samarbeid med svært dyktige leger har vi over tid utviklet støtte for nye arbeidsprosesser og fått et kunnskapsgrunnlag som gir en helt ny dialog og diskusjon om dette, sier hun.

Der de før har brukt mye tid på å replassere og organisere pasienter som har avlyst, utsatt eller ikke møtt til sine timer, har de nå et stort felles prosjekt for å få flere pasienter til å møte til sine timer og planlegge med lenger tids­horisont, forteller Christiansen.

– Det sparer leger og andre kollegaer på poliklinikkene for mye frustrasjon og er dermed med på å bedre arbeidsmiljøet. Selvsagt skal prosjektet også bidra til at vi får kortere ventetider til glede for pasientene.

Balanse i arbeidstiden

For undertegnede kan det virke som om mange leger (inkludert min far) nærmest «trygler» om lenger arbeidstid – og at de dermed kanskje kunne være utfordrende å forholde seg til i HMS-arbeid. Det vil imidlertid ikke Christiansen gå med på.

– At leger skulle ønske seg lengre arbeidstid er helt nytt for meg. Det har jeg ærlig talt aldri opplevd. Vi jobber dessuten også med et stort prosjekt som vil gi balanse i arbeidstiden for alle grupper i Helse Vest, hvor også legene er svært delaktige, sier hun, og legger til:

– Jeg opplever at legene er like opptatt av å ha en god og planlagt arbeidsdag som alle andre.

– Så du synes ikke det er vanskelig å drive et systematisk HMS-arbeid med leger som gruppe?

– Nei, overhodet ikke. Jeg har vært i denne rollen siden 2002, og synes det har vært en veldig fin utvikling. Det er klart jeg gjerne skulle sett enda mer interesse, men det blir feil å si at leger ikke er opptatt av dette. Det er klart, vi har kanskje forskjellige utgangspunkt, men jeg opplever også at vi har et veldig godt samarbeid.

– Foruten arbeidstid, hvilke områder opplever du da at legene er opptatt av?

– De er også opptatt av å være med å planlegge og se hvordan vi kan forbedre arbeidsmiljøet. Jeg opplever at de er veldig balanserte i dette – de er opptatt av alles ve og vel på arbeidsplassen, fordeling av arbeidstid, ­meldekultur og så videre.

Vold og trusler på jobb

Christiansen forteller at hun synes legers innstilling har endret seg betyd­elig i løpet av hennes periode.

– Ja, jeg synes virkelig jeg har vært med på en utviklingsreise. Det har blitt mye mer engasjement blant leger, og større forståelse for HMS-arbeid, sier Christiansen, og fortsetter:

– Det er ikke dermed sagt at vi er der vi skal være, det vil vi nok aldri. Men en kombinasjon av økt fokus og bedre innstilling til hele HMS-perspektivet har gitt en veldig god utvikling de siste 10 årene.

Hun påpeker at hun i sin stilling også må se fremover, og dermed likevel har noen bekymringer. – Jeg er bekymret for økende vold og trusler mot våre medarbeidere. Det er en samfunnstrend som presser våre kolleger, og noe vi vil prøve å løfte frem de neste årene.

– Betyr det at vold og trusler er noe som stadig forekommer mot leger i Helse Vest? – Ja, det er en økende utfordring blant våre kolleger, det ser vi på det som blir meldt inn. Vi er opptatt av at legene og alle våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidsdag, og da må vi engasjere oss i dette som en del av samfunnsdialogen, sier Christiansen.

– Prosedyrer er gull verdt

– Det er blitt strenge krav til at alle arbeidsplasser skal ha dokumenterte prosedyrer, regelverk, og kontrollordninger for det ene og det andre. Kan alt dette bli litt for mye som «skuebrød»?

– Får man ut resultater av det som er tenkt med HMS-arbeidet, er prosedyrer gull verdt. Men det må ikke handle om antall meter med papir – det er først når man får satt dette ut i praksis at det har en verdi.

Hun forteller at de i hele foretaksgruppen Helse Vest har vært igjennom en forenkling av sine prosedyrer.

– Det er nettopp fordi vi er opptatt av at dette ikke skal være en ryggdekning, men praktiske verktøy. Og når man får prosedyrene inn i hverdagen, som for eksempel ved å ta ti minutter ukentlig vernerunde på hver avdeling, mener jeg de er et gode, avslutter Christiansen. •

Hilde Christiansen, intervjuet av Petter Egge