Helsejournalistikk – på helsa løs?

Bør pressen identifisere enkeltleger i nyhetssaker? Har leger reell ytringsfrihet? Blir befolkningen skremt syke av media? Og kan leger lære noe av å opptre i media?

Dette var noen av mange temaer på et bredt sammensatt seminar om helsejournalistikk i Bodø i oktober. I to dager satt redaktører, journalister, leger, helseledere og kommunikasjonsrådgivere hverandre i stevne. Hensikten var å lære av hverandre, bli utfordret og kanskje forstå bedre hvordan de ulike aktørene tenker.

Overlegen har utfordret fire av foredragsholderne på seminaret til å gi sine perspektiver og erfaringer på temaet. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening gir råd om hvordan helsepersonell kan bidra til en mer kvalifisert helsejournalistikk. Legeprofessor Reidun Førde skriver om legers ytringsfrihet i media. Fast­lege og skuespiller Anders Danielsen Lie ønsker flere leger i samfunns­debatten. Og kommunikasjonsdirektør Mona Høgli forklarer hvorfor sykehusene trenger hennes profesjon.

Red.