Hva ønsker lederne av Of?

I høst gjennomførte Of en spørreundersøkelse (Quest Back) blant lederne på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten som er medlemmer av Of. Hva ønsker de av sin forening?

Av Jon Helle

Of organiserer mange ledere på mange nivå i spesialisthelsetjenesten. Vi har policy om ledelse og ønsker å bidra aktiv til god ledelse. Vi har i mange år hatt et lederutvalg som har arrangert minst ett årlig lederseminar. Et annet av våre bidrag har vært å støtte opp under modulutdanningen i ledelse som nå er inne i sin «andre sesong». Og vi hadde i sin tid et ledernettverk.

Legeforeningen sentralt og Over­legeforeningen har forøvrig i alle år bidratt med individuell juridisk hjelp over for enkeltmedlemmer som er ledere.

Men vi har ønsket å bidra mer. Fjorårets lederseminar viste at lederne ønsker noe mer. Temaet ble tatt opp på landsrådsmøtet/årsmøtet vårt i Tromsø i april. Debatten der viste at det var behov for ytterligere avklar­inger.

I høst sendte vi derfor ut en spørreundersøkelse for å få signaler å jobbe videre etter. Med en svarprosent på 41 skal konklusjoner trekkes med en viss varsomhet, men vi trekker noen.

Gjennomsnittslederen

Først: Hvem er «gjennomsnittslederen» i quest-backen? Jo, det er en mann mellom 56 og 60 år som er av­delingsleder for 11-20 personer og har personal- og budsjettansvar. Han har vært leder i mer enn 10 år, og mellom fire og 10 år i nåværende stilling. Han jobber et sted i Helse Sør-øst-regionen og har mer enn 50 % klinisk funksjon. Han er ikke unntatt A2-overenskomsten for leger.

For å utfylle bildet litt: Det er stort spenn i hvor mange ansatte lederen har ansvar for: 12,4 % har ansvar for 1-5 ansatte. 41,9 % har ansvar for 11-50 og 14,5 % har ansvar for over 100.. 27,5 % av lederne er kvinner.

Gjennomsnittlederen kan ikke tenke seg å kontakte lokal Of-tillitsvalgt for eget ansettelsesforhold eller ved samarbeidsproblemer med leder. Han har ikke hatt kontakt med Of-tillitsvalgt. Han vil bruke Legeforeningen for eget ansettelsesforhold, men har ikke hatt kontakt med Legeforeningen sentralt.

Interessante enkeltinnspill Svært mange har gitt ulike innspill i kommentarfeltene. Noen gir ubetinget ros, andre er mer kritiske. Veldig mange er trygge på at de ville få god hjelp hvis de skulle trenge det. Noen visste ikke at de kunne få hjelp.

Mange kommenterer på lederrollen, og kort oppsummert fremkommer synspunkter som:

 • N4-leder er en skviset posisjon med lite handlingsrom
 • Stort ansvart og lite fullmakter
 • Bør ha større autonomi
 • Administrativt arbeid blir fritids­arbeid
 • Opplever å være mellom mange stoler
 • Mellom barken og veden
 • Vi ilegges forpliktelser og føringer vi har lite kontroll over og får liten eller ingen støtte
 • Stor klinisk avdeling med sykepleier uten klinisk erfaring som sjef gjør situasjonen vanskelig
 • Det er vanskelig å ta kontakt med tillitsvalgte, evt. Legeforeningen når leder hevner seg på deg hvis dette blir kjent

Om tillitsvalgte sier noen:

 • Tillitsvalgt har svært lite fokus på legelederne, ser dem ikke som personer de skal bistå
 • Tillitsvalgte behandler meg konsekvent som motpart
 • Jeg har utmerket samarbeid med Dnlf lokalt i saker som omhandler enkeltmedlemmer og foretak
 • Tusen takk til overlege- og klinikk­tillitsvalgt. De gjør en kjempejobb

Om ønsker fremover:

 • Overlegeforeningen bør stå på for at arbeidsdagen som lege og legeleder er levelig
 • Det er ikke nok med bare kurs for legeledere
 • Dnlf bør bistå til at legen forstår rollen lederen har og at den ikke er en tillitsvalgt.
 • Arbeide for at lederjobber får økt prestisje
 • Spør mannen i gata om hvem som bør bestemme hvis du legges inn «dausjuk»
 • Må jaggu støtte oss i konflikter. Vi er ikke alle umulige lakeier for direktøren

Til slutt noen mer muntre:

 • Har hatt kontakt en gang for flere år siden i forbindelse med overgang til forskningspermisjon og forhandlinger om lønnsendring. Kom lite ut av det utover en lønnsreduksjon på ca 100.000.
 • Tor jeg klarer meg bra på egenhånd, vært tillitsvalgt i noen år

Hva gjør vi så?

Spørreundersøkelsen gir styret signaler om å utarbeide et videre tilbud enn i dag. Vi ser for oss et lederråd eller -utvalg med andre eller flere funksjoner enn tidligere. Vi har meget interesserte og kompetente personer som vil bidra i dette, så vi setter i gang videre planlegging. For øvrig har bladet du holder i ­hånden, Overlegen, fra nr. 3 i 2014 egen side for legelederne. •

Hva vil lederne ha

57,8% av lederne mener de har behov for egne tillitsvalgte, mens 42,2 % sier nei.

77,7 % mener Overlegeforeningen bør opprette eget råd/utvalg for ledere, mens 22,3% mener det motsatte.

63 % mener det ikke er ønskelig med egen forening for legelederne.