Redaktørens spalte:

Kjære kolleger

Arild Egge, red

Trump blir selvsagt ikke valgt til president, det kommer ikke til å skje! Sa vi. Dette er den siste påminnelsen om at man skal være varsom med sine ana­lyser og konklusjoner.

Det er fantasien som både setter grenser for våre spådommer om fremtiden og som gir oss ideene som skaper den! En har liksom følelsen av at «utviklingen» totalt sett går framover i et jevnt sig, men det er vel mer riktig å si at det er et uryddig trav med plutselige (kvante)sprang. Den teknologiske utviklingen sprenger grensene for de flestes fantasi – de færreste har noen som helst oversikt over mer enn en brøkdel av alt hva som foregår. Det var enklere på starten av forrige århundre da bilen og glødelempen var ny…

Den teknologiske utviklingens betydning for sykdomsforståelse, diagnostikk og behandling – ja hele måten vi skal drive helsetjenesten på, er noe vi i all beskjedenhet har forsøkt å sette fokus på i dette nummeret. Det er ikke så mye «den nye metoden», som hvordan digitalisering og teknologisk gjennombrudd til sammen vil endre sykehus og primærhelsetjeneste, vi ønsker å løfte fram. Vi får bare løftet «en flik av teppet» i et slikt nummer, og det kan bare bli en teaser.

Framtidas sykehus trenger like mange ingeniører som leger, heter det i en artikkel. Det er ingen drøy påstand, det medisinsk-tekniske utstyret enhver spesialist får i hendene i dag er så avansert at det veldig fort blir en umulighet å beherske og enda mindre makte å utnytte det til fulle. Faget er fullt av entusiaster og kolleger med evne til å strekke seg langt inn på andre enn det medisinske fagområdet, men den akselererende utviklingen kan fort føre til at mange bruker «husmorknappen».

Som da magesåret ble en infeksjonssykdom – har mange kirurgiske fag lenge vært og er på full fart inn i den minimalt invasive era, endovaskulær intervensjon erstatter hele kirurgiske prosedyrer. Immunterapi – hva vil det få å si for kreftbehandlingen, nanotekno- logi for samme om noen år? Roboter er allerede på plass siden mange år tilbake – og det kapitelet har bare så vidt begynt. Da Vinci har på verdensbasis deltatt på 10 tusener av prose­dyrer siden 2005. Det er et stykke unna at denne type roboter gjør noe annet enn å forsterke den menneskelige prestasjonen (augmentation) – det er likevel et trinn på stigen.

Men, en kan se hvordan AV1 åpner en ny verden for syke barn i skolehverdagen; hvorfor ikke knytte kronisk syke i alle aldre til fastlegen og sykehuset? Det er noen år siden jeg første gang ble presentert for å overvåke pasienters vitale data og medisinbruk via sensorer – hjemme. Den utviklingen er kommet langt i noen land; et sted som presenterer årlige oppdateringer på dette feltet er HealthWorld konferansene hvor norske politikere er regel- messige deltakere. Helt «frivillig» tar folk i bruk sensorteknologi som om­fatter en rekke vitale data i form av Applewatch, diverse pulsklokker – og ­mobiltelefonen. Det meste av denne informasjonen er nå lite verdt og støy, men at dette vil være viktige verktøy som helsetjenesten vil vite å gjøre seg bruk av om kort tid er det all grunn til å tro. «mHealth» vil kreve validering og strukturer for innsamling av data, men dette er bare spørsmål om tid.

Så kan man fantasere videre om når Dr Watson vil gjøre sin entré. Vil det skje? Allerede er det gjort tester der maskiner – ennå ikke intelligente – som stiller diagnosen raskere enn legen. Det som likevel ligger rett under nesen, er spørsmålet om hva digitaliseringen vil gjøre med kontaktflaten mellom lege og pasient – helsevesen og samfunn. Telemedisin er allerede et gammelt begrep – vi skyper med slekt og venner – når vil vi tilby denne type kontaktflate til våre pasienter? Det er grunn til å se på om ikke «søknad om time på poliklinikken med måneders ventetid» er et umoderne høyt hinder mellom pasient og helsetjenesten. Helsetjenestene globaliseres også og store aktører vet å ta i bruk denne teknologien og det levner oss ikke noe valg. Mayo og Cleveland Clinic har internasjonale ambisjoner og tilbyr sine tjenester slik at enkelte pasienter vi treffer allerede får både kontakt og avtale om vurdering før de får svar fra oss. Aleris, en av våre hjemlige private aktører har allerede opprettet «Min side», der pasientene bestiller selv – hos aktuell spesialist og tidspunktet.

Jeg lurer på hva Watson ville ha svart på spørsmålet om Donald Trump kunne blir USAs 45. president? Simsons forutsa det – god lesning. •