Haukugla:

Ledelsesspråket

Språk er makt, og kunnskap er makt. Derfor vil hvilket språk som brukes også avspeile i hvor stor grad det er kunnskap som legges til grunn for avgjørelser, og ikke minst hvilken kunnskap som er den bær­ende og avgjørende. Er det den medisinske kunnskapen, eller er det den økonomiske kunnskapen. For å si det populistisk: Er det blåruss eller hvite frakker som bestemmer?

Her er stikkord fra et møte:

  • Kostnadseffektivitet
  • Mer (helse) igjen for kronene
  • Drifte
  • Gevinstrealisering av at sykepleiere vasker mindre
  • Inkrementelle kutt
  • Bruttobudsjettering
  • Investeringer må gi gevinst i kroner og øre
  • Investeringer må presenteres som business­case for å komme opp på prioriteringslisten