Vil sykehusene trenge like mange teknologer som leger i fremtiden?

Først og fremst: Fremtiden er her allerede. Vi er omgitt av teknologi og digitale løsninger hvor vi enn snur oss. Noen er skeptiske og er redde for hva det kan gjøre med det menneskelige aspektet, spesielt i helsetjenesten og i sykehusene. Vil robotene og ingeniørene ta over sykehusene? Og hva med kostnadene? Er ikke ny teknologi en alt for stor kostnad til at vårt helsesystem kan klare å bære den.

Av Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Slik jeg ser det er det ikke slike skarpe skiller og motsetninger. Vi bør heller ikke skape dem gjennom å krangle mellom profesjonene. Vi er gjensidig avhengige av hverandre. Uenigheter om faglige prioriteringer og retninger vil vi alltid ha, og da må vi snakke sammen og finne løsninger alle kan leve med. En ting som er helt sikkert, er at vi ikke kan stoppe eller reversere den teknologiske utviklingen. Den kommer til å fortsette.

Da Stefan Löfven var leder av det svenske fagforbundet IF Metall, ble han spurt om han fryktet ny teknologi. Han svarte at han ikke fryktet ny teknologi, men gammel teknologi. Jo mer jeg tenker på det utsagnet, jo bedre synes jeg det blir, også for helsetjen­esten. Dagens teknologi vil ikke være tilstrekkelig for å opprettholde eller heve kvaliteten på helsetjenesten og samtidig gi kapasitet til å løse oppgavene som ligger foran oss. Utfordr­ingen blir å integrere mer og ny teknologi på en god måte og samtidig hånd­- tere de faglige og etiske spørsmålene som oppstår på veien. Det må vi gjøre sammen. Teknologer, leger, økonomer og jurister må samarbeide for å skape et godt rammeverk som sikrer god pasientbehandling og samtidig legger til rette for innovasjon og bærekraft.

Som teknolog som utvikler diagnostisk teknologi for helsesektoren, har jeg lært uendelig mye av å jobbe med leger. Det har gjort meg stadig mer nysgjerrig på alt jeg ikke kan og ydmyk for andres kompetanse, samtidig har jeg lært mye om meg selv og faglig arroganse. Mer enn femten år i grenselandet mellom teknologi og helse har overbevist meg om at vi må jobbe sammen om vi skal få til de virkelig store løftene. Teknologien er der for å redde liv, for å gjøre verden enklere og for å gi god beslutningsstøtte til leger og andre som skal ta vanskelige beslutninger om liv og død.

Teknologien er der for å redde liv, for å gjøre verden enklere og for å gi god beslutningsstøtte til leger og andre som skal ta vanskelige beslutninger om liv og død.

Tekna får stadig flere medlemmer i helsesektoren. Våre medlemmer jobber med logistikk og IT-løsninger, de er med på å utvikle fremtidens operasjons- rom og nye medisiner, er med på å sikre trygg bruk og godt vedlikehold av tekniske løsninger, med å beregne stråledoser til kreftpasienter og utvikle ny MR-teknologi for å nevne noe. Listen er lang og blir stadig lengre. Teknolog­ene er allerede godt integrert i dagens helseforskning og helsevesen. I årene som kommer vil vi bli flere og mer synlige. Jeg er ikke så opptatt av om hvor mange vi blir, men jeg er opptatt av hvordan vi allerede nå er en naturlig og integrert del av helsesektoren. Vi vil være med på debatten om teknologi og helse, og vi vil ta plass. Vi vil mene noe om digitalisering av offentlig sektor, og om bruk, lagring og sikkerhet av pasient- data. Vi vil mene noe om hvordan vi teknologer kan bidra til god pasient­behandling. Jeg håper disse meningene vil bli ønsket velkommen og være grunn­- laget for faglig funderte diskusjoner oss imellom.

I Tekna har vi løftet opp helse og teknologi som et av våre satsingsom­råder. Vi jobber med å utvikle vår ­helsepolitikk og den er nå på høring i organisasjonen. Tekna er opptatt av næringspolitikk, kompetansepolitikk, innovasjon og bærekraftig industri i Norge. Vi er opptatt av at vi skal tørre å velge hva vi skal satse på for framtida. Vi har foreslått fire satsningsområder hvor vi mener vi enten er nødt til å gjøre et løft, eller mener vi har fortrinn enten på kompetanse, naturresurser eller tidligere satsinger. Hav, energi og IKT er for oss nokså selvsagte. Det fjerde området på lista er helse og bioteknologi. I lang tid har vi investert store beløp i forskning på helse og bioteknologi. Vi har utdannet tekno­loger med spesialisering inn mot disse områdene. Vi har et stabilt og velfung­erende helsevesen. Vi har gode og mange helseregistre som gjør det lett å få oversikt. Alt dette legger til rette for en innovativ helsenæring og god pasientbehandling i Norge. Det legger til rette for et helsevesen som kan være en god og spennende arbeidsplass for leger, teknologer og andre profesjoner. Samtidig ser det ut til at vi ikke klarer å ta skikkelig tak i å tak i mulighetene og realisere dem. Det krever handling, det krever innovasjon, og ikke minst krever det samarbeid, åpenhet og trygghet.

Vi i Tekna vil bidra til å skape frem­tidens helsevesen, og vi vil gjerne ­diskutere med dere. Vi vil være med på den politiske debatten. Vi vil bidra til å utvikle nye løsninger kan bidra til god og sikker pasientbehandling, og til å frigjøre tid for legene til å nettopp være leger. For å få til det må vi stå sammen. Skulder ved skulder. Vi er sterkere sammen enn hver for oss. Vi utfyller hverandre. Da er blir det ikke så viktig å diskutere hvem som er viktigst av leger og ingeniører, men heller å diskutere hva som er riktigst for å få en innovativ helsetjeneste. •

Han fryktet ikke ny teknologi, men gammel teknologi.