Vi vant, vi vant

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Vi kjempet for noe vi hadde kjært, som vi var i ferd med å miste.

Vi streiket for det kollektive vernet, fordi vi måtte, men ble stoppet.

Vi gikk til Arbeidsretten.

Vi visste vi hadde gode juridiske poeng.

Vi satt der i fire dager og lyttet, og reiste oss i respekt for retten.

Vi støttet våre som sto i ilden.

Vi hadde mange med oss, som håpet på seier, men ikke turte tro.

Vi hadde en tro som aldri forsvant.


Vi vant. Det kollektive vernet seiret. Dommen er endelig og kan ikke ankes.


Vi takker dommerne for en grundig og modig dom.

Vi takker dem som streiket og tok belastninger på vegne av oss alle.

Vi takker dem som ikke streiket, men som drev sykehusene og støttet på så mange vis.

Vi takker våre støttespillere i alle fagforeninger og lag.

Vi vil jobbe videre for at dommen skal få konsekvenser i arbeidslivet.

Vi vil vekk fra stadige konflikter. Vi vil jobbe for likeverdigheten mellom partene.

Vi vil ta ansvar for de beste løsningene på partenes utfordringer.

Vi vil stå skulder ved skulder med fagorganiserte i dette land.

Vi er blitt et stort vi. Et fellesskap. Et arbeidsfellesskap på tvers.

Vi vil jobbe med pasientene.

Takk til alle som vil legge sin flid i å bli med på den nye veien som dommen har skapt muligheten for.