Armbåndsur passer på pasienten

Nå kan et armbåndsur bidra til at en pasient kan dra hjem tidligere fra sykehus eller sykehjem og fortsatt bli passet på, takket være svenske Nectarine Health.

Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist

Det svenske selskapet står bak teknologien som består av et lite apparat som ser ut som et armbåndsur, og en node som kan plugges inn i en stikk- kontakt i for eksempel pasientens hjem.

Armbåndsuret måler pasientens bevegelser hele tiden mens de har det på seg. Det lagrer informasjonen kontinuerlig i skyen, og sender informasjonen til helsepersonell via en app. Dataene blir også kontinuerlig analysert ved hjelp av kunstig intelligens. Dermed blir det lettere å se avvikende mønster. Foreløpig er apparatet i bruk i seks svenske sykehjem, og neste steg er at det skal installeres i hjemmet til pasienten slik at de kan dra hjem tidligere enn ellers, og fortsatt bli fulgt opp ved behov av helsepersonell i kommunen. Apparatene vil også på sikt kunne brukes på sykehus.

– Armbåndsuret vil sende ut et varsel til helsepersonellet, hvis dataene viser avvik fra det som er normalt for pasienten, forteller Jennifer Ivstam, business development manager i Nectarine Health.

Overlegen møter henne i utstillingsområdet som er en del av Healthcare Demo Day. Flere andre tilbydere av utstyr til avstandsoppfølging var også blant utstillere på to-dagskonferansen.

Får mer privatliv

Ivstam forklarer at selskapets teknologi gjør at pasienter kan få hjelp med en gang om de faller uten at helsepersonell stadig må gå inn og se til dem, for eks­empel når de sover. Det gjør at pasient­ene føler seg mer opplagte, og at de har et privatliv uten stadige avbrytelser, mens de samtidig blir passet på av helsepersonell på avstand. Målet er at pasientene ikke lenger skal behøve å oppholde seg på sykehuset eller sykehjem, men kunne dra hjem til sin egen bolig og fortsatt føle seg trygge på å få hjelp.

– Apparatene kan varsle hvis personen ikke beveger seg normalt eller sover mer. Da kan legen tilkalles, forklarer hun.

Jennifer Ivstam forteller at målet også er at spesialistleger kan bli mer produktive ved at de tilkalles kun når det er et behov, og når dataene eller bevegelsesmønstre til pasienten viser at noe ikke er normalt. Slik kan behandlingen bli mer målrettet.

Jennifer Ivstam forklarer at de nå er på utkikk etter pasienter og sykehus som ønsker å bruke apparatet enten mens de er innlagt eller hjemme. I Sverige har Nectarine Health 35 ansatte, og nå vil selskapet også komme seg inn i det norske markedet.

– Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med interessenter i Norge, sier hun.

Foto: Daniel Gustafsson