Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet

Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen da skal innplasseres.

Av Fredrik Lorck
Forhandlingsøkonom, avdeling for jus og arbeidsliv, Dnlf

Selv om regelverket rundt spesialistut­- danningen, jfr Spesialistforskriften, er endret fra mars 2017 for første del, og fra mars 2019 for utdanningens andre og tredje del, er avtaleverket mellom Legeforeningen og Spekter om innplassering i lønnskategori uendret. Det er fremdeles antall år (måneder) tellende tjeneste i den spesialiteten legen forfølger som er avgjørende for hvilken kategori legen skal plasseres i:

Lønnskategori A:
0 – 24 mnd tellende tjeneste

Lønnskategori B:
24 – 48 mnd tellende tjeneste

Lønnskategori C:
48 – 72 mnd tellende tjeneste

Dette innebærer at en lege som bytter spesialitet, skal innplasseres i lønns­kategori etter hvor mye tellende tjen­este legen har til den nye spesialiteten. Hva som inngår i tellende tjeneste varierer fra spesialitet til spesialitet. Det vil alltid være krav til tjeneste i hovedutdanning (og eventuelt grenspesialitet). Videre kan deler av tjen­esten normalt erstattes av annen relevant tjeneste, f. eks. forskningstjeneste, tjeneste i andre relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin. Hva som representerer andre relevante spesialiteter er ulikt for de ulike hovedspesialiteter.

Viktige møtedatoer i 2020:

Februar: Tariff-kurs tirsdag 11.2. – torsdag 13.2.2020. Danskebåten.
April: Vårkurs / landsrådsmøte  – uke 17 (22-24.4.). Avsluttes til kl. 15.00 Felles med Ylf. Fredrikstad
Juni: Landsstyremøtearrangement Soria Moria, Oslo, Mandag 25. mai, landsrådsmøte kl. 17.00 – 20.00 Tirsdag 26. mai, landsrådsmøte 08.00-10.30. Landsstyremøtet starter kl. 10.30 / evt. 11.00. Tirsdag 26. – torsdag 28. mai 2020

For å se hva som gir tellende ­tjeneste i de ulike spesialiteter, kan man benytte lenken til spesialistutdanningen etter gammel ordning fra Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialist-utdanning-for-leger-gammel-ordning

Legeforeningen vil i forhandlinger med Spekter arbeide for tilpasning av lønnskategori-systemet i tariffavtalen til ny spesialistutdanning.