Måler pasientens motorikk

Det tyske selskapet Motognosis utvikler teknologi som kan måle pasientens motorikk, og sende beskjed til nevrologen om utviklingen, uten at de behøver å komme til sykehuset.

Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist

– Dette skjer ved at vi integrerer flere tekniske plattformer slik at nevrologer, fysioterapeuter og annet helsepersonell kan lese av pasientens resultater, sier Sebastian Mansow-Model til Over­legen da vi treffer han og produktsjef Katharina Schmidt på Healthcare Demo Day.

Det er Sebastian Mansow-Model som er medgrunder av selskapet som har eksistert siden 2012, og holder til i Berlin. Han er selv medisinsk informatiker, mens medgrunderen er utdannet innen nevrovitenskap. Prosjektet begynte som en pilotstudie mens de gikk på universitetet. I 2014 fikk selskapet finansiering til å kunne utvikle det fysiske måleutstyret.

Kort fortalt går systemet ut på et kamera som festes til en slags tralle og som kan ta bilder av pasientens bevegelser og analysere dataene ved hjelp av 3D-sensorer. Rådata legges opp på en datamodell av kroppen ved hjelp av algoritmer, slik at bevegelsene skal ligne mest mulig på bevegelsene til et menneske, og dermed gjøre det lettere å analysere.

«Kort fortalt går systemet ut på et kamera som festes til en slags tralle og som kan ta bilder av pasientens bevegelser og analysere dataene ved hjelp av 3D-sensorer»

Bevegelser kan tolkes Slik kan spesifikke bevegelser og endringer eller feilstillinger analyseres og tolkes. Informasjonen blir så sendt tilbake til nevrologen eller annet ­helsepersonell som behandler ­pasienten.

Systemet kan både brukes i et laboratorium som en del av et forskningsprosjekt eller på sikt på legekontor, sykehus eller hjemme hos pasientene. Det vil bety at nevrologer vil kunne danne seg et bilde av pasientens ­sykdomsforløp uten at pasienten alltid trenger å være fysisk tilstede.

– Det vil kunne redusere sykehus­besøkene, for eksempel gjelder det for Parkinsons sykdom der symptom­ene ofte er komplekse og symptomene og medisineringen endrer seg raskt. Da er et scenario at målinger kan foretas daglig ved hjelp av dette utstyret og pasienten kan være hjemme. Det er mye bedre, sier Mansow-Model. Han minner om at det kan være ut­fordrende for pasientene å måtte dra på sykehuset hvis de har kommet langt i sykdomsforløpet med for eksempel Parkinsons. Men teknologien kan også brukes ved andre sykdommer som MS, slag, og flere nevrologiske tilstander.

Foreløpig er selskapets teknologi kun tilgjengelig i Tyskland.

– Vi regner med at den vil være tilgjengelig på det internasjonale markedet innen utgangen av 2020. forteller Sebastian Mansow-Model.

– Men teknologien er allerede i bruk i forbindelse med studier i Tyskland, Japan og Italia, avslutter han.

Sebastian Mansow-Model er medgrunder av det tyske selskapet Motognosis. Her er han avbildet med produktsjef Katharina Schmidt. De håper teknologien vil være tilgjengelig internasjonalt innen utgangen av 2020. Foto: Caroline M. Svendsen