Balansekunst

Ordet «balansekunst» brukes oftest om situasjoner der små nyanser gir store utslag og det er motstridende interesser. Ulike hensyn må avveies med fintfølelse for at resultatet skal bli riktig og rettferdig. I dette året med pandemi er det utrolig viktig å beherske denne kunsten, spesielt for myndighetene som skal få befolkningen med på inngripende tiltak i hverdagen som ikke alltid er lette å forstå.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Samfunnet stenges nå igjen ned i ulik grad i de forskjellige helse­regionene, mens alle sykehusene fortsatt driver for full maskin med høye belegg og stor aktivitet på poliklinikk­ene.

Hvilke tiltak som er fornuftige blir utfordret både av myndighetsnivåer og av fagfolk. Vi skal, og må tåle, at anbefalte tiltak blir utfordret, også under pandemien. Vi, som akademikere, må holde ytringsfriheten høyt samtidig som vi oppfordrer folk til å følge til­takene til regjeringen. Det vi vet med sikkerhet, er at å holde avstand og vaske hender virker godt. Alt annet er det viktig å få mer kunnskap om. Bruken av munnbind har det også vært mye diskusjon om i mange fora. Mange undrer seg over at det ikke brukes munnbind generelt på sykehus, mens det er påbudt i butikker, i restauranter og i kollektivtrafikken, når du ikke kan holde meter´n.

Om treningssentrene bør holdes åpent eller ikke har vært en annen diskusjon, hvor også leger og myndighetene kan ha ulike meninger. Det er viktig at disse kommer frem og at vi stimulerer til videre forskning som kan gi svar. Det samme gjelder ved stenging av skoler, breddeidrett og kulturlivet. Hvilke omkostninger de ulike ned­stengingene har, spesielt for ungdom og enslige, og hva som er riktig nivå av nedstenging, er det ingen av oss som vet idag. Vi må ha mer kunnskap for å sikre at tiltakene blir mest mulig målrettet.

Når vaksinen kommer, er ett annet ubesvart spørsmål denne høsten. I rekordfart har flere vaksiner kommet til siste del av testingen. Resultatene er lovende for at vi på nyåret kan ha en vaksine som er trygg og effektiv. Spørsmålet er hvem skal få vaksinen først, og FHI sitt ekspertutvalg kom denne uken med sin anbefaling: De eldre og de med risikofaktorer skal få vaksinen før helse­personell. Det har allerede kommet flere reaksjoner på at dette avviker fra normal praksis og jeg vil tro det vil bli mange diskusjoner i ulike fora før dette bestemmes. Vi som er leger, vil nok også ha ulike meninger. Derfor er det viktig at vi har takhøyde oss imellom til å akseptere ulike synspunkt, og at vi alle bidrar til en god diskusjon som kan opplyse de som skal ta denne ­viktige beslutningen.

Årets lønnsforhandlinger ble gjennom­ført i november. Overlegene skulle ha forhandlet lønn og tekst ­lokalt, men dette ble utsatt til våren 2021. Lønnsoppgjøret ble derfor i sin helhet avsluttet sentralt. Det viktigste vi fikk endret i overenskomsten (A2), er at overlegene nå har rett til 10 dager med kurs i året og at de med doktorgrad får dette tillegget selv om de ikke driver med aktiv forskning.

Når dette skrives kan det se ut som smittetallene igjen flater ut, men vi har ikke sett noen tydelig nedgang ennå, og jeg håper inderlig at tiltakene hver enkelt av oss følger gjør at vi kan få en god ­adventstid og en fredelig jul.