Det er ikke størrelsen det kommer an på….

Jo, det er det faktisk. Når det gjelder sykehus­bygninger. Det er nesten pinlig hvor mange ganger Overlegen og Overlegeforeningen har måttet påpeke at nye sykehusbygninger blir bygget for små. Hvorfor har de som bestemmer så utrolig treigt for det? Det må være fordi effektiv bruk av kapitalen som bindes opp i bygningsinvesteringer er en av grunnsteinene i hele foretaksreformen fra 2002. Leger og Legeforeningen var så banalt naive når man nølende støttet foretaksreformen, dette fordi man så at endringen ville fjerne svarte­- perspillet mellom fylkeskommunen som eier og betaler, og Regjering/Storting som bevilger og premissleverandør.

Denne reformens grunnleggende ideologi har hele veien vært økonomisk, og hvor New Public Management bare er en liten bit av dette, en ideologi som bygger på en grunnleggende mistro til offentlige ansatte. Nei, her er det utnyttelsen av kapitalinvesteringene som er det viktigste. Det er viktigere så se i hvor stor grad hver m2 benyttes, enn å se på om man kan behandle flere ved å øke antall undersøkelsesrom og operasjonsstuer, eller gi bedre kvalitet ved å unngå korridorpasienter. Det er faktisk blitt slik at det virker smålig fra arbeidstakersiden å løfte frem arbeidsmiljø for oss ansatte, som kontorer, hvile/soverom eller vaktrom, noe som i alle andre samfunnssektorer er en selvfølge.

Nå skal kommunene visstnok overta store deler av aktiviteten, slik at små bygg kanskje blir store nok, de bare vet det ikke enda. Og når man ser på den manglende kompetanseoppbyggingen i kommunene i kjølvannet av Samhandlingsre­formen (noen som husker den i det hele tatt?), så er det ingen grunn til å tro at dette blir vellykket.