– hva har vi lært, hva nå, og hvor kan du gjenoppleve konferansen?

Legeforeningens erfaringskonferanse

I midten av oktober inviterte Legeforeningen til en heldags konferanse hvor erfaringene fra Covid-19 epidemien ble gjennomgått av ulike foredragsholdere (se boks). Arrangementet ble ledet av Geir Riise og Are Brean fra nye Legenes hus. Her var også presidenten, foredragsholdere og en del tilhørere, blant ­annet fra Kvinnsland-kommisjonen og Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Vilde Baugstø
Av Christian Grimsgaard
Styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

De fleste tilhørere og enkelte foredragsholdere deltok imidlertid elektronisk. Det nye AV-utstyret i ­Legenes hus er «state of the art», og vi fikk en demonstrasjon av hvor godt elektroniske konferanser kan fungere når utstyret, forberedelser og gjennom­- føring er første klasse. Hele konferansen ligger åpent tilgjengelig på Youtube.

Programmet var delt i tre bolker; erfaringer fra sykehusene, erfaringer fra kommunehelsetjenesten, og til sist overordnede erfaringer fra pandemien knyttet til ledelse, profesjonsetikk og forskning. Jeg synes at alle foredragene holdt et høyt nivå, og alle fortjener om- tale. Men det ville fordre at vi ­avsatte et helt nummer av Overlegen og mere til.

Jeg vil likevel våge meg frempå med spesielt å anbefale innleggene fra sykehusene. Og spesielt Stian K. Almelands innlegg om planlegging av aktivitet i sykehus under pandemien, hvordan unngå at sykehuset øvrige aktiviteter lammes av Covid-pasientene. Almeland presenterte et avansert system utviklet i Helse Bergen for hvordan de ulike ressursene som inngår i pasientbehandlingen kan styres når sykehuset må tilpasse driften. Fra en av/på-bryter til styring av situasjonen fra miksebordet. Hans Flaatens historie om en varslet katastrofe avdekket hvordan vi har forsømt oss i forberedelsene til pandemien. Og Torbens Wisborgs innlegg om hvordan bygge gode team fortjener oppmerksomhet langt utenfor pandemi- setting. I det hele tatt, en rekke fantastisk gode innlegg, se selv!