Annonsen er publisert ut med henvisningsannonser i de store mediene, på Legejobber, finn.no, etc. Annonsen publiseres i Tidsskriftets utgave 15.12.

Stilling ledig:

Generalsekretær

Stillingen som generalsekretær vil nå bli lyst ut med søknadsfrist 17. januar 2021.

Geir Riise som har vært general­sekretær siden 1. mars 2009 går av med pensjon etter landsstyremøtet i juni 2021. Overlegen har vært i kontakt med Geir for å få noen kommentarer i anledning av at stillingen nå lyses ut.

Hva er dine kommentarer om det å være generalsekretær i Legeforeningen?

Stillingen som general­sekretær er en spennende og meningsfull jobb for den som liker kombinasjonen av ledelse, organisasjon, politikk, fag, økonomi og nettverksarbeid. Generalsekretæren leder et kompetent sekretariat som både kan mye og inspirerer. Det er mye spisskompetanse i sekretariatet og blant tillitsvalgte. Vi har over 5000 verv i foreningen og er representert i alle deler av helsetjenesten. Det er en stilling som det er lett å framsnakke.

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke har kjedet meg en eneste dag. Alltid noe å lære. Alltid en viktig sak å jobbe med. I min periode som generalsekretær har medlemstallet i foreningen vokst fra 26.500 til nå 37.500. Legefor­eningen er en sterk profesjonsforening for alle leger og vi har maktet å beholde og utvikle vår posisjon. Ingen annen legeforening i hele verden har en så sterk stilling målt i andelen yrkesaktive leger som medlem. Det har vært moro å være en del av det store teamet som Legeforeningen er.

Jeg ble av Overlegen spurt da jeg tiltrådte i 2009 hva jeg mente tiltalte meg mest ved stillingen. Jeg vektla Legeforeningen som en viktig samfunns- aktør med kompetente medarbeidere og som har et godt omdømme i befolkningen. Og jeg har ikke blitt skuffet. Flinke og dedikerte mennesker har jeg også møtt og samarbeidet med blant foreningens tillitsvalgte og medlemmer. Stillingen er et unikt utkikkspunkt for alt som rører seg i helsetjenesten.

Generalsekretæren har mye samarbeid inn mot presidenten og sentralstyret. Saksforberedelse til sentral­styret og landsstyret med oppfølging – er en naturlig og viktig del av jobben. Tillitsvalgte og sekretariat må og skal trekke i samme enden av tauet, og det har vi fått til.

Jeg vil sterkt anbefale alle interesserte å vurdere stillingen. Kanskje den mest spennende jobben en lege kan ha, fordi stillingen gir så mange muligheter, er nå min mening. Legeforeningen gjør en forskjell. Legeforeningen skal alltid være der for våre medlemmer. Legeforeningen er viktig for en bedre helsetjeneste for alle – med god kvalitet og pasientsikkerhet. Legens tilfredshet og arbeidssituasjon betyr mye for behandlingskvaliteten. Også derfor behøves en sterk forening for alle leger.

Det er mye jeg kunne ha gått inn på om hva vi har fått til sammen disse årene. Det vil jeg vente med til nærmere det tidspunkt jeg skal slutte. Generalsekretærstillingen har på mange måter med alle deler av legelivet å gjøre. Derfor også er stillingen interessant, avslutter Geir Riise.