Dette blir en lang vinter…

En «covid-fatigue» preger nå mange av avdelingene på sykehusene våre, snart to år ut i pandemien. Og influensasesongen ligger fortsatt foran oss. Legeforeningen får daglige meldinger om at leger er slitne, at trange sykehusbygg og akuttmottak er fullstappet av ­pasienter, og at sykmeldingene øker.

Av Overlegeforeningens leder
Geir Arne Sunde

Økende smitte blant helsepersonell kan true kritisk beredskap på sykehusene, og føre til at nødvendig kreftkirurgi og ­planlagt behandling på ­poliklinikker må utsettes – og vi får ett større etterslep som må håndteres parallelt med pandemien utover våren.

Det er total-belastningen som nå er for stor for sykehusene, og ikke kun Covid. Nøkkelen til å ta ned belastningen ligger hos politikerne – og kommunene. Enkle tiltak som påbud om munnbind på offentlige steder, på offentlig transport, på fast­legekontor og sykehus, vil bidra til å lette trykket vi nå ser på sykehusene.

Vi trenger kraftigere nasjo­nale tiltak enn det som nå ligger på bordet. Sykehusene har behov for ytterligere ekstraordinære midler for å håndtere denne vinteren på en god måte. Midler til pasientbehandling, til nødvendig videre- og etterutdanning av helsepersonell, til utbedring av trange sykehusbygg og utskifting av utslitt medisinskteknisk utstyr. Sykehusledere må jobbe for at sykehusene blir mer attraktive arbeidsplasser – og den ordinære kapasiteten og bemanningen på landets sykehus må bedres.

Selv om belastningen mellom ulike avdelinger, sykehus, regioner og grupper helsepersonell ikke er jevnt fordelt, så fortjener dere alle en stor takk for at dere står på for pasientene og samfunnet vårt gjennom nok en pandemi-vinter.

Det er snart ett år siden myndighetene startet vaksinasjon av helsepersonell på sykehus, og vi håper nå at en tredje booster-dose kan bedre immuniteten gjennom vinteren. Men våre tillitsvalgte er også opptatt av det større bildet – å sørge for at I-land tar ansvar for å få vaksinert alle i U-land, slik at pandemien kan avkortes.

Så vil jeg rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte som har bidratt inn i Prosjekt 3 (legers fremtidige lønns- og arbeidsvilkår) de siste ukene. Dette er et parts­sammensatt arbeid mellom Legeforeningen og Spekter inn mot hovedoppgjøret 2022, og dere har bidratt med svært verdifulle innspill til denne prosessen. Takk.

Til slutt, så vil jeg ønske dere alle en fredfull adventstid frem mot jul!


Geir Arne Sunde, kunstverk av kunstneren Pøbel på Haukeland Universitetssykehus.