Hvorfor ble du lege og gynekolog?
Jeg ble lege for å imponere moren min! Gynekolog ble jeg etter å ha hatt sidepraksis til allmennmedisin ved kvinneklinikken i Bodø, og blitt aldeles trollbundet av faget, da særlig obstetrikk­delen…

Hvilken annen spesialitet kunne du ha valgt?
Det finnes mange flinke spesialister, men mitt hjerte har alltid banket litt ekstra for den trauste allmennlegen som må forholde seg alle slags hendelser, fra små bagateller til livstruende sykdom. Tommelen opp for allmennpraktikeren!

Når og hvordan kom kunsten inn i livet ditt?
Jeg har alltid vært fascinert av det kreative, gamle håndverk og skapende prosesser. Jeg hadde stor glede av ­estetiske fag opp gjennom grunnskolen, men etter råd fra voksne ble den delen valgt bort ved videregående for å drive på med «ordentlige» fag…

For noen år siden valgte du å bruke 2 år på kunstskole i Lofoten. Fortelle om opp- levelsen og kontrastene fra livet som sykehuslege?
I en alder av 47 år og femten år ved samme arbeidsplass, søkte jeg på Kunst- og Filmfagskolen i Lofoten der jeg pendlet mellom familieliv i Bodø, og intens undervisning av utrolig høy kvalitet i verdens vakreste landskap. To ganger pr. uke dro jeg og bikkja over fjorden med Widerøe, der jeg ble tatt vel imot av mine 20 år yngre kollegaer. Studiet var komprimert og krevende, og det hjalp ikke mye å være overlege når fotoshop skulle håndteres, filmer klippes og utstillinger settes opp. Men gøy var det i alle fall.

Hva holder du på med av prosjekter nå og hvordan kombinerer du hverdagen som overlege og aktiv kunstner?
Jeg har etablert eget verksted der jeg de siste 5 årene i hovedsak har jobbet med keramikk. Jeg har hatt utstillinger, solgt gjennom ulike gallerier, og selv for- søkt utsalg på Bærums Verk et snaut år. Nå har jeg nylig kommet hjem fra en fantastisk keramikkskole i Toscana der jeg nylig har vært på kurs. Kommende prosjekt er å lage en utendørs utstilling; «Dyrisk Spetakkel» der keramiske dyreskulpturer skal betrakte mennesker fra sitt perspektiv…. Takket være mye vaktarbeid med påfølgende fri, er det mulig å kombinere 38 t uke med regelmessig arbeide i verkstedet.

Hva har gjort mest inntrykk på deg i din karriere?
Det må være alt håp som finnes i at et nytt liv kommer til verden. Da trer natur og instinkter inn for fullt, og det meste som man har bekymret seg for, ordner seg på en eller annen måte.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?
Jeg er mest stolt over å ha vært ren kliniker i mer en 25 år! Det er i det daglige, i møtet med pasienten, at trykket er størst. Ikke i administrasjonen, i forskning eller møtevirksomhet. Jeg tror ikke sykehusledelsen skjønner hvilken innsats og lojalitet klinikeren har for pasientene sine.

Er det noe du ville gjort annerledes?
Jeg skulle aldri ha vært slik skoleflink legespire. Tenk så mye morsomt man ellers kunne gjort hvis man ikke hadde latt konkurranseinstinkt og prestasjons­krav få dominere?

Hva gjør du for å lufte hodet?
Jeg tar av meg lua – det blåser alltid i Bodø!

Hvilke råd vil du gi til unge overleger i dag?
Våg å kjenne på hele spektret med det å være menneske, vær til stede i møte både med pasient og kollega, og vær raus med deg selv! •