30 år i Overlegeforeningens tjeneste

Edith Stenberg har med stødig hånd bistått 12 Of-ledere, hundrevis av tillitsvalgte og Of-medlemmer over hele landet. Nå er det tid for nye utfordringer, men før det prøver sekretariatslederen å oppsummere tre tiår i Ofs tjeneste.

Fra orkesterplass har Edith Stenberg sett Of utvikle seg fra en spesialforening med frivillig medlemskap til en yrkesforening som organiserer over 12 000 overleger.

– Jeg begynte i Legeforeningen i 1990 i det som den gangen het Forhandlingsavdelingen, som hadde syv ansatte. (I dag JA-avdelingen med 34 ansatte og 4 studenter.) Fra første dag har jeg hatt overlegegruppen som ansvarsområde, sier Edith Stenberg før hun forteller videre:

– De tillitsvalgte har hele veien vært en inspirasjonskilde med mye entusiasme, og som liker å dele faglige erfaringer. Vi er helt avhengig av «ildsjeler» som bruker fritiden sin til å bidra til en god organisasjon og godt læringsmiljø. Nærheten til medlemmene og mange gode samtaler gjennom årene har vært veldig hyggelig og gitt meg mye arbeidsglede.

Innholdsrike år

Det er ikke lett å oppsummere 30 år.

– Min rolle har vært å følge opp landsrådets og styrets vedtak, slik at det formelle alltid skal være i orden. Samtidig har jeg i alle disse årene jobbet i en dobbeltrolle med hovedstilling i Legeforeningen, og vært «utlånt» i 50 prosent stilling til Of. Jeg har aldri følt at dette har ført til noen lojalitetskonflikt med noen av partene, men det er en balansegang som enkelte ganger har vært litt ­krevende, sier hun.

Edith Stenberg jobbet i 15 år med Signe Gerd Blindheim, som da var sekretariatsleder for Overlegeforeningen.

– Den tiden var preget av god kjemi, med mye humor, kjappe replikker og at vi begge så på situasjoner med et skjevt blikk – det gjorde ofte stress og mas til glede og mye latter i hverdagen. Vi har heldigvis fortsatt god kontakt, sier hun og utdyper:

– I 2012 overtok jeg jobben som sekretariatsleder. Den rollen innebærer veldig mye arbeid – både synlig og usynlig. Min målsetting har siden den gang vært at Ofs sekretariatsressurser skal brukes på best mulig måte, slik at foreningen får god utnyttelse av det de betaler for. Det vil si drifte et så smidig, effektivt og godt servicetilbud som mulig. Det har også vært veldig fint å jobbe med alle de som har kommet inn i sekretariatets Of-team. I den siste perioden samarbeidet jeg med Karoline Ramdal, Synne Rahm og Anna Sundberg (og deg, Tor Martin). Den perioden vil jeg se tilbake på med glede.

Et dusin ledere

Mens Stenberg har jobbet med Overlegeforeningen, har ledere kommet og gått, mens hun har bestått. Til sammen 12 ledere har hun spilt gode. Noen ledere har gjort et ekstra stort inntrykk på henne.

– Jeg har hatt et godt forhold til lederne og det har alltid vært veldig hyggelig å treffe dem igjen med ujevne mellomrom. De har alle hatt forening­ens beste som motto. Samtidig er det naturlig at noen skiller seg ut. Tone Sparr var foreningens første kvinnelige leder fra 1992 og i hennes periode ble Ofs sekretariat mer formalisert enn tidligere. Hun var en engasjert, ærlig leder og et medmenneske som bød på seg selv. Jeg fikk også datteren min, Ida, da Sparr var leder og husker spesielt godt hennes omsorg for min situasjon, sier hun og fortsetter:

– Arne Laudal Refsum var den første lederen som var heltidsfrikjøpt. Med det skjedde det en stor endring i foreningen. Det ble mer tid til å drive foreningen både innad og utad på alle måter. Det var også under hans ledelse at Overlegeforeningen tok steget ut i sosiale medier. Refsum var også redaktør de to første årene han var leder. Redaksjonskomitéen med Arne Refsum, Arild Egge og meg ble formalisert i 2009. Siden den gang har vi og foreningens leder vært i komitéen. Jon Helle overtok som leder i 2011 og satt i åtte år. Disse har hatt stor innvirkning på arbeidshverdagen min.

Fra askefast til jubileumsfest

Ikke overraskende har Edith Stenberg mange gode minner og opplevelser etter å ha jobbet med samme forening i så mange år. Hun husker spesielt godt Ofs jubileumsfeiringer i 2011 og 2021, i tillegg til turen til Svalbard i 2016.

– I 2011 fylte Overlegeforeningen 50 år. Da hadde vi et flott arrangement i Oslo. Ti år senere var Of blitt 60 år og denne feiringen ble et viktig møte i den pågående koronapandemien. Det ble laget to kjempefine jubileums­- utgaver av Overlegen til begge jubileer. Men det som har toppet alle arrangementer, er Vårkurset som ble arrangert på Svalbard i april 2016. Jeg opplevde at det ble en gjennomgående stor opplevelse for alle deltakere. Alt klaffet: forelesere, måltider, utflukter og et fantastisk vær, sier hun.

– Det har jo også vært en god del situasjoner der ikke alt har gått på skinner, men de fleste medlemmene har ikke merket noe til dette. Værfast på flyplasser i tåke og regn, forelesere som samme dag har meldt at de ikke kommer, hotellbrann, vi har vært «askefaste», og landsrådet har manglet én representant på å være vedtaksdyktige. Men i det store og det hele så har alt ordnet seg på et vis innen tidsfristene. Det har vært en del ­hektiske og kreative løsninger.

Overlegens altmuligkvinne i 20 år

I tillegg til jobben som sekretariats­leder for Overlegeforeningen har Edith Stenberg vært medlem av ­redaksjonskomiteen til Overlegen siden 2007. Men hun begynte å bidra i Overlegen så tidlig som i 2001. Til sammen har det blitt 85 Overlegen- utgivelser. Inkludert denne.

– Styret vedtok å lage et «prøve­nummer» med Brynjulf Ystgaard som redaktør.

Utgaven hadde noe overraskende Bob Dylan på forsidebilde, og som redaktøren skrev den gangen: «Dette tidsskriftet er et forsøk på å fremme dialog og kommunikasjon innen ­gruppen, et forum hvor vi kan ta opp våre problemer, presentere likhetene, men også få fram de ting som skiller.», sier hun og fortsetter:

– Et minneverdig øyeblikk var da en utgave av bladet ved en feil ble sendt ut til alle medlemmene av Yngre legers forening. Det ble litt oppstyr av det blant Ylf-medlemmene. Vi måtte i tillegg trykke opplaget på nytt og sende ut til riktig målgruppe. Det ble en ekstra dyr utgivelse, men trolig den aller mest leste.

Den nevnte jubileumsutgaven av Overlegen fra 2011 er likevel den ut­givelsen Stenberg husker aller best.

– Det var mye jobb å få på plass alle intervjuene, bilder og sy det sammen til en fin utgave. Både foreningens 50-års historie og overlegerollens utvikling ble beskrevet. Bladet ble levert inn «varmt fra trykkeriet», idet leder Arne Laudal Refsum ønsket velkommen til møtestart. Det var akkurat så vidt tiden holdt, men det gikk bra – også den gangen. Jeg har også en interesse for fotografering og mange av mine bilder har blitt trykket i bladet. Det å være i en redaksjons­komité betyr at du aldri har helt «fri». Jeg har i alle fall alltid tenkt på mulige motiver når jeg har vært ute med fotoutstyr!

Et medlemsblad av stor betydning

Etter å ha jobbet med Overlegen i over 20 år viser hun til at medlemsbladet betyr mye både for foreningen og medlemmene. Det har utviklet seg mye siden starten.

– Overlegen har vært viktig for Ofs identitet. Det er en effektiv kanal for å nå ut til alle medlemmene, samt sentralstyret, styrene i andre foreningsledd, helsepolitikere og ikke minst til styrene i de danske og svenske over­legeforeningene. Dette har vært et viktig del av medlemstilbudet, og vi har blitt veldig godt mottatt når vi har vært rundt om i landet på besøk på både små og store sykehus. Profesjonaliteten har økt vesentlig siden de første årene, og bladet er nå også digitalisert via Ofs hjemmeside, sier hun og legger til:

– Det årlige intervjuet med helseministerne har vært svært viktig. Det er imponerende at de i alle år har prioritert å gi oss intervjutid. Bent Høie uttrykte stor glede over at vi kom hvert år, og det nylige intervjuet med nåvær­- ende helseminister Ingvild Kjerkol viser gode takter for framtiden. Uansett politisk farge så blir det prioritert å ta imot representanter for Overlegen.

Kreativt fellesskap

Stenberg ønsker den nye redaksjonskomitéen lykke til.

– Jeg håper virkelig at de får det like morsomt, givende og kreativt som vi har hatt det. Den nye redaksjons­komitéen vil også trenge medlemmer med et stort nettverk og stor interesse for helsepolitikk. Det blir ikke enkelt å erstatte Arne Refsums store engasjement og energi for bladet. Heldigvis fortsetter Arild Egge som redaktør. Da er man sikret hans lange erfaring med bladet. I tillegg må jeg trekke frem det gode samarbeidet med ­suverene Hanne Ulfsryggen i Merkur Grafisk, sier hun.

Hva er Edith Stenbergs planer nå? – Jeg går fra desember tilbake til min ordinære stilling i Avdelingen for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. Styret får altså et nytt sekretariat til å gjennomføre sin politikk. Jeg får muligheten til å lære meg nye om­råder, som blir både utfordrende og spennende, avslutter Edith ­Stenberg.