Erfaringer fra Masterutdanning ved amerikansk universitet

Mange leger ser mot Universitetet i Oslo eller BI når de ønsker å skaffe seg lederutdanning. Min erfaring fra Harvard gjør at jeg kan anbefale å kikke på utenlandske alternativer, der en ­kombinasjon av fjernundervisning og oppmøte på ­campus ofte tilbys.

Av Marit Catherine Orhagen, mottaker av Ofs lederstipend

Som leder i spesialitetskomiteen i plastikkirurgi og etter mange år som overlege ved Rikshospitalet, har jeg lenge hatt lyst til å fordype meg mer innen ledelse. I forbindelse med et opphold i Boston i 2019/2020, ble jeg oppmerksom på Harvard University og deres Extension School. Harvard tilbyr mange ulike masterprogrammer med velrennomerte forelesere og et internasjonalt miljø.

Jeg valgte Master of Management som gir en generell lederutdanning. Opptaket til masterprogrammet besto av flere krevende tester og en lengre motiasjonsessay. Etter de tre første eksamenene, var det en utsiling av kandidater og bare de med best karakterer fikk fortsette.

Master of Management programmet ved Harvard består av 12 semesterkurs med eksamener og omfatter bl.a. organisasjonslære, økonomi, regnskap, finans, markedsføring og strategi. Studiet gir en teoretisk og praktisk forståelse av ledelse, en innføring i bedrifters samfunnsansvar, det fokuseres på digital markedsføring og ‘business communications’.

Undervisningen foregikk via forelesninger med aktiv deltagelse, utstrakt bruk av ‘case studies’, en rekke gruppeprosjekter, presentasjoner og ukentlige tester eller innlevering av ‘papers’. Alle kursene ga 4 ‘credits’, dvs vekttall i det amerikanske systemet, og det ble gitt karakter etter hver avsluttende eksamen.

Ved Harvard møter man professorer som er ledende innen sine felt og som publiserer i de mest kjente tidsskriftene. Læringsmiljøet er internasjonalt, og undervisningen har både et amerikansk og et globalt perspektiv. Videre ble jeg kjent med nye verdier og normer, noe som bidro til at jeg så mine norske verdier i et litt annet lys enn tidligere.

Masterstudiet har vært lærings­intensivt med både grundige forbe­redelser, aktiv deltagelse i alle forelesninger og ukentlig skriftlig testing. Halvparten av studiet er gjennomført ‘on campus’ på Harvard University under mitt opphold i Boston og halvparten har vært gjennomført ved siden av fulltids overlegestilling ved Riks­hospitalet. Forelesningene var plassert så det skulle passe studenter på alle kanter av verden. For min del var ­undervisningen oftest etter midnatt, så det var litt strevsomt å gå på jobb etter 3-4 timers søvn.

Likevel har læringsutbyttet fra ­masterutdanningen vært enormt, og jeg har blitt introdusert for både ny kunnskap, nye konsepter. og en ny måte å tenke på. Jeg studerte medisin i Tyskland, men jeg opplevde amerikanske lærings­metoder som mye mer effektive og læringsmiljøet som svært positivt.

Master of Management er en generell lederutdanning med en kunnskaps­plattform som kan nyttiggjøres i mange sammenhenger og situasjoner. Jeg har hatt spesielt nytte av kurs som har om- handlet ‘decision making’, ‘behavioral economics’ og ‘negotiations’. Med teoretisk bakgrunn er det enklere å analysere ulike situasjoner og gjøre strategiske valg. Det har vært gruppeprosjekter i stort sett alle fag med deltakere fra hele verden. Det har vært lærerikt å jobbe tett med studenter med ulik bakgrunn. Tidspress og ulikt kulturelt utgangspunkt kan gi friksjoner, men som en del av læringsprosessen har dette også frembrakt ideer, fruktbart samarbeid og mange nye vennskap.

Ledelsesprinsipper kan overføres til alle bransjer. I og med at mine ­medstudenter representerte mange forskjellige profesjoner, fikk man stadig belyst problemstillinger fra ulike vinkler. Helsetjenester er noe som ofte ble diskutert, og jeg hadde godt av å tenke nytt rundt etablerte modeller i det norske helsevesenet.

Jeg vil sterkt anbefale leger å utvide sitt kunnskapsgrunnlag med ledelsesstudier. Flere andre utenlandske ­universiteter tilbyr lignende masterprogrammer som Harvard University. En internasjonal mastergrad vil kunne gi nye perspektiver og nye muligheter enten til bruk i klinisk arbeid eller i andre type stillinger i helsetjenesten. Hadde jeg visst om denne muligheten, hadde jeg gjennomført en mastergrad på et mye tidligere tidspunkt i karrieren.