Hvor mange er vi ?

Den %-vise fordelingen under og over 60 år finner du i nettutgaven av bladet. Tabell over privatpraktiserende spesialister med og uten driftstilskudd finner du i nettutgaven