Hvor mange tar ut overlegepermisjon ifølge foretakene selv?

Overlegen gjorde en undersøkelse i 2015 omkring sykehusoverlegenes uttak av det som formelt heter «Utdanningspermisjon», men som alle kaller overlegepermisjon. Den gang hadde 62 % av 2811 respondenter fått tatt permisjonen til riktig tid, men mange hadde opplevd å få den utsatt, og da var ofte ­begrunnelsen «Dårlig bemanning». Hvordan er situasjonen nå?

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

I årsregnskapet for helseforetakene oppgis nå forventet uttak av overlegepermisjonen som en note i regnskapet. Disse regnskapene er styrebehandlet, godkjent, undertegnet av styremedlemmene og sendt til Brønnøysund, slik at dette er offentlige dokumenter, men det fremgår jo ikke hvordan disse anslagene er fremkommet. Uttakene varierer fra 28% i Vestre Viken, til 100 % ved alle sykehusene i Helse Nord. Tallene vi har hentet frem her er fra 2021, som til en viss grad vil være preget av pandemien. Disse tallene er ikke kvalitetssikret av våre tillitsvalgte.