Norske sykehus har tatt imot over 100 pasienter fra Ukraina

Det er så langt evakuert 115 pasienter (11. november) til Norge gjennom Medevac-ordningen. Den norske helsetjenesten har gitt livreddende behandling for alvorlige sykdommer, infeksjoner og andre skader. Pasientene er både sivile og soldater.

Av Tor Martin Nilsen,
kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Foto: Animaflora PicsStock – stock.adobe.com

Helse- og omsorgsdepartementet ga i mars 2022 de regionale helse­- foretakene i oppdrag å etablere en ordning for mottak av pasienter fra Ukraina. Medevac (det norske systemet for medisinsk evakuering) ble etter kort tid opprettet. Oslo universitets­sykehus ble tildelt rollen som nasjonalkoordinator.

Helse Sør-Øst oppsummerte erfaring­ene i en pressemelding i oktober.

– Hovedinntrykket er at den nasjonale koordineringen har fungert særdeles godt og at det er gjort en stor innsats i helsetjenesten for å ivareta både pasienter og pårørende, uttalte Jan Frich, den gang viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, men la til:

– Vi ser også at det er behov for å involvere kommunene bedre i opp­følgingen av Medevac-pasientene når de er klar for utskrivelse.

Ullevål sykehus begynte planlegg­ingen av en egen sengepost for skadde ukrainere i slutten av oktober. Bakgrunnen var den krevende situasjonen i det ukrainske helsevesenet og at det forventes at antall pasienter fra Ukraina vil øke i tiden som kommer.

– En del pasienter er sivile elektive, for eksempel kreftpasienter. Av de som kommer med krigsskader er det både sivile og soldater. Lokalt helsevesen tar seg av det de klarer, for eksempel enkle frakturer og akutte skader, men pasienter som kommer til Norge har ofte skadet seg lang tid tilbake. Det betyr at det er følgetilstander eller komplikasjoner vi ser mye av. De som har skade på indre organer er sannsynligvis enten blitt bra eller så har de ikke klart seg, sier Ragnhild Øydna Støen, konstituert avdelingsleder, ortopedisk avdeling, Ullevål sykehus, til Over­legen.

Øydna Støen forteller at den typiske pasienten Ullevål får inn har skudd eller splintskade med åpen fraktur som nå er blitt infisert. De er behandlet med bredspektret antibiotika og det er derfor et stort omfang av multi­resistente bakterier som vokser.

– Dette gir utfordringer når det ­gjelder hvilken type antibiotika, ­kontaktsmitteisolasjon på post og ­overvåkning.. Når vi tar imot slike pasienter går det ut over øvrige ­pasienter med behov for kontakt­s­mitteisolasjon fordi de kjemper om de samme overvåkningsplassene etter operasjon. Vi har derfor kapasitet for et begrenset antall pasienter slik det er nå, sier hun.

Regjeringen opplyste 2. november om at Norge har fraktet rundt en ­fjerdedel av alle pasientene fra Ukraina som er evakuert til behandling i andre europeiske land. Norge har stilt to fly til disposisjon for EU. Et fly utviklet for medisinsk evakuering av pasienter rammet av svært smittsomme sykdommer, som også kan benyttes som vanlig ambulansefly. Norge har til nå fraktet 356 pasienter til øvrige europeiske land, i tillegg til de over 100 pasientene som er ankommet Norge for behandling. Pårørende som følger, kommer i tillegg.

Flyet bemannes av helsepersonell som normalt jobber i den norske helsetjenesten, men som har en avtale om å være i beredskap for Forsvarets sanitet. Utenriksdepartementet står for finansieringen av evakueringen av de ukrainske pasientene. •