Overlægen i livslang læring

Overlægen har både en rett til – og en plikt til etterutdanning på minst ti dager. I forbindelse med LUS; personal development interview for leaders, blir det utarbeidet en gjensidig bindende avtale om etter­utdanningsplan for den enkelte overlægen. Etterutdanningsplanen kan ­inneholde måloppnåelse som strekker seg over flere år. Per i dag har 42% av overlægerne ikke fått etterutdannelse i løpet av et år selv om ­overenskomsten gir rett til minimum 10 dager. Av de 57% som har fått etterutdannelse er det 18% som har fått 1-2 dager, 23% 3-5 dager, 12% 6-10 dager og 4% over ti dager.

Av Solveig Nergård, styremedlem Of,
foretakstillitsvalgt UNN, Tromsø

SAMARBEIDSAVTALE

Overlægeforeningen i Danmark har 6550 medlemmer. I Oktober 2021 inngikk de en ny 3-årig kollektiv avtale med arbeidsgiver hvor etterutdanning – CME-delen ble oppdatert. I den nye avtalen er det en sterkere forpliktelse når det gjelder etterutdannelse. Formålet med endringene i samarbeidsavtalen som omhandler CME er å få etterutdanningsaktiviteter på nivå med den ambisiøse intensjonen beskrevet overordnet i samarbeidsavtalen. Gjennom møtevirksomhet i alle regioner er målet å få på plass en ny forståelse om at etterutdanning er en investering i utvikling av diagnosekunnskap og oppdatert behandling- og behandlingsvalg. I avtalen er det en forpliktelse i at minst 50% av alle overlæger skulle ha en etterutdanningsplan innen utgangen av juni 2022. Det har blitt en forsinkelse av dette arbeidet grunnet Covid-19 og pandemien.

FREMTIDENS OVERLÆGE

I Overlægeforeningens visionspapir kalt «Fremtidens Overlæge» beskrives fremtidens overlæge slik: «Har de nødvendige ressourcer, tid og data til både at kunne fokusere på behandling af den enkelte patient, på uddannelse af nye læger og på udvikling af behandlinger og sundhedsvæsen». Det står og: «Får den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling, så overlægen kan sikre, at sundhedsvæsenets indsats bygger på den nyeste viden, og at patienterne får den bedst mulige behandling».

Kilder

Lisbeth Lintz, Formand Overlægeforeningen, foredrag under Nordöl møte 5.-7.5.22 Fremtidens Overlæge, Visionspapir utgitt av Overlægeforeningen

Foto: Solveig Nergård