OVERLEGEN har gjennom hele 2022 hatt fokus på rekrutteringssituasjonen i noen sykehusspesialiteter

Vi har ikke hatt kapasitet til å se på alle spesialitetene, selv om det kan være store utfordringer i noen av de som ikke har fått skrive her. Vi blir stadig flere leger, og overleger, og det er et ­paradoks at vi allikevel opplever mangel på leger. Aktiviteten øker, og arbeidstiden reduseres, både fordi legene ønsker det selv, og fordi arbeidsgiver vil spare. Nye generasjoner har andre prioriteringer, men kanskje mest av alt bør man se på måten man bruker legene på. Vi er både sekretærer og renholdere, og for små sykehusbygg gir lite effektiv bruk av en begrenset ressurs. Utfordringene i tabellen for hver spesialitet står for min regning, og er ikke nødvendigvis dekkende for det styret i den enkelte forening mener er viktigst.

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen