RHF-spalten2020-06-19T08:20:21+02:00

RHF-spalten

Overlegenes bidrag er avgjørende

Prioritering er en daglig utfordring for helsepersonell og ledere. Som premissleverandører i avdelinger og sykehus har overleger et spesielt viktig ansvar.

Samarbeid om omstilling

Helse og omsorg prioriteres høyt i Norge, og den siste tids løfter fra ­regjeringen tilsier at vi kan forvente en «normalisering» av finansieringen. Vi kan likevel ikke forvente økte bevilgninger for å videreføre den økte ressursbruken per pasient vi har hatt gjennom pandemien.

Tid for taktskifte?

Først vil jeg takke dere overleger for den innsatsen dere gjør hver dag for å sikre pasientene våre en av verdens beste helsetjenester.

Helsetjenesten i perspektiv

Hvis du trenger å tenke på noe annet, så anbefaler jeg perspektivmeldingen som kom i vår.

RHF-spalten: Trenger du tolk?

- Trenger du samisk tolk, spør legen. – Nei, svarer pasienten. Pasienten har samisk som morsmål og trenger ikke tolk. Det er den ikke-samisktalende legen som trenger tolk.

Gå til toppen