Hjem/RHF-spalten
RHF-spalten2020-06-19T08:20:21+02:00

RHF-spalten

Samarbeid om omstilling

Helse og omsorg prioriteres høyt i Norge, og den siste tids løfter fra ­regjeringen tilsier at vi kan forvente en «normalisering» av finansieringen. Vi kan likevel ikke forvente økte bevilgninger for å videreføre den økte ressursbruken per pasient vi har hatt gjennom pandemien.

Tid for taktskifte?

Først vil jeg takke dere overleger for den innsatsen dere gjør hver dag for å sikre pasientene våre en av verdens beste helsetjenester.

Helsetjenesten i perspektiv

Hvis du trenger å tenke på noe annet, så anbefaler jeg perspektivmeldingen som kom i vår.

RHF-spalten: Trenger du tolk?

- Trenger du samisk tolk, spør legen. – Nei, svarer pasienten. Pasienten har samisk som morsmål og trenger ikke tolk. Det er den ikke-samisktalende legen som trenger tolk.

Digitalisering – for bedre helsetjenester

De siste tiårene er det innført et stort antall IKT-løsninger i helsetjenesten. I økende grad registreres informasjonen digitalt i stedet for på papir. Innen mange fagområder er arbeidsmåter radikalt endret og tjenestene forbedret. Ett eksempel er radiologi hvor man arbeider med digitale bilder. Teknologi har gått fra å være et støtteområde til å bli en sentral og integrert del av tjenestene.

Gå til toppen