Hjem/RHF-spalten
RHF-spalten2020-06-19T08:20:21+02:00

RHF-spalten

Digitalisering – for bedre helsetjenester

De siste tiårene er det innført et stort antall IKT-løsninger i helsetjenesten. I økende grad registreres informasjonen digitalt i stedet for på papir. Innen mange fagområder er arbeidsmåter radikalt endret og tjenestene forbedret. Ett eksempel er radiologi hvor man arbeider med digitale bilder. Teknologi har gått fra å være et støtteområde til å bli en sentral og integrert del av tjenestene.

Nye sykehusbygg, steder å trives

Byggeprosjekter i sykehusene får naturligvis oppmerksomhet, både under planleggingen og mens de bygges – og etter at de er tatt i bruk.

Noen tanker om prioritering

Som overleger og klinikere møter dere prioriteringer hele tiden. Hvem skal tilses eller få time først, hvilket utstyr skal kjøpes inn, hvordan skal vaktarbeid organiseres, hvem skal få reise på kurs og konferanser i tiden som kommer, kort sagt hvordan skal avdelingens ressurser og ­økonomi håndteres for å gi best mulig og forsvarlig pasientbehandling ut fra tildelte ressurser.

Det spesielle nord

Takk for anledningen til å dele noen refleksjoner som ny administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Mot en mer presis og persontilpasset medisin

I april 2003 var kartleggingen av det menneskelige genom sluttført. En ny æra av «genomisk medisin» var da allerede i emning. Begrepet «persontilpasset medisin» fikk raskt fotfeste og målbar vyer om bedre og mer individualisert behandling.

No må vi skjerpe oss!

Sidan 2010 har vi arbeidd målretta med å ta ned talet på pasientskader i norske sjukehus. Pasienttryggleik har vore på dagsorden over fleire år og er eit av hovudsstyringsmåla våre frå Helse- og omsorgsdepartementet for 2019. Likevel får vi ikkje dei resultata vi vil ha. Framleis blir pasientar skada og fleire av skadane kunne vore unngått om vi hadde gjort det vi skulle. Det er ikkje godt nok!

Go to Top