Hjem/RHF-spalten
RHF-spalten2020-06-19T08:20:21+02:00

RHF-spalten

Det spesielle nord

Takk for anledningen til å dele noen refleksjoner som ny administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Mot en mer presis og persontilpasset medisin

I april 2003 var kartleggingen av det menneskelige genom sluttført. En ny æra av «genomisk medisin» var da allerede i emning. Begrepet «persontilpasset medisin» fikk raskt fotfeste og målbar vyer om bedre og mer individualisert behandling.

No må vi skjerpe oss!

Sidan 2010 har vi arbeidd målretta med å ta ned talet på pasientskader i norske sjukehus. Pasienttryggleik har vore på dagsorden over fleire år og er eit av hovudsstyringsmåla våre frå Helse- og omsorgsdepartementet for 2019. Likevel får vi ikkje dei resultata vi vil ha. Framleis blir pasientar skada og fleire av skadane kunne vore unngått om vi hadde gjort det vi skulle. Det er ikkje godt nok!

Mens vi venter på sykehusplanen

Snart legger Regjeringen fram Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) for 2020-2023. Dette for å peke retning på utviklingen av helsetjenesten i Norge eller for å være mer presis, gi forpliktende styringssignaler til spesialisthelse­tjenesten og legge til rette for at kommunehelsetjenesten og fastlegene beveger seg i samme retning.

RHF-SPALTEN: Legers tid til pasientene

I dag bruker leger mindre tid til pasientarbeid enn for tjue år siden. Dette er ikke bare en norsk trend. Problemstillingen er internasjonal.

RHF-SPALTEN: Mer tid til pasientrettet arbeid

Ansatte som får brukt sin kompetanse har større arbeidsglede. En god oppgavedeling innebærer at leger og annet helsepersonell kan bruke tid på det de er mest kvalifisert for – klinisk arbeid som kommer pasientene til gode.

Go to Top