Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for ferien din?

Du har begynt å pakke kofferten og er klar for ferien som starter om få dager. Plutselig ringer sjefen og sier at det er endring i ­planene; du trengs på jobb og må utsette ferien med to uker. Har de lov til det?

Når legen er under etterforsking

«Hei, dette er politibetjent Marit Willumsen i Oslo politidistrikt. Du er mistenkt i straffesak som omhandler uforsvarlig helsehjelp i tidsrommet 31. oktober 2023 til 3. november 2023 og vi ønsker å kalle deg inn til avhør så raskt som mulig.» Dersom dette skulle skje deg, bør du ringe oss på telefon 23 10 90 00.

Bruk av rusmidler og tap av autorisasjon

En lege ble fratatt autorisasjonen etter to ganger å ha kjørt i ruspåvirket ­tilstand på fritiden. I en fersk dom ble tilbakekallet kjent ugyldig. Legen ble også tilkjent 1.5 millioner kroner i erstatning.

Tvungen helsehjelp for somatisk sykdom

Pasienter som motsetter seg helsehjelp, men ikke er samtykkekompetente, kan ha rett på helsehjelp. Når er det riktig å tvinge helsehjelp på pasienten?

Det meste du trenger å vite om ansvarsforsikringen

Alle medlemmer kan tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Forsikringen er frivillig og koster 400 kroner i året. Det kan vise seg å være en billig investering.

Gå til toppen