Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Det meste du trenger å vite om ansvarsforsikringen

Alle medlemmer kan tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Forsikringen er frivillig og koster 400 kroner i året. Det kan vise seg å være en billig investering.

Rekruttering – rettslige sider

Hva er egentlig rekruttering? I arbeidet med å skrive denne artikkelen, foretok jeg en høyst uhøytidelig «undersøkelse» blant et på ingen måte representativt utvalg personer for å sjekke hva de tenker på, når vi snakker om rekruttering.

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

Alle innbyggere i Norge har ytringsfrihet. Dette gjelder også arbeidstakere, men ytringsfriheten kan begrenses av lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver.

Høyesterettsdom om seksuell trakassering – en viktig avgjørelse?

I desember 2020 ga Høyesterett1 en ung kvinnelig arbeidstaker medhold i at hun hadde blitt utsatt for seksuell trakassering av to mannlige kunder, mens hun jobbet som industrimekaniker på et verksted. Mennenes handlinger lå i det nedre sjiktet av det som etter likestillings – og diskrimineringsloven er seksuell trakassering, uttaler Høyesterett i dommen. Saken fikk mye oppmerksomhet og dommen har fra flere hold blitt betegnet som viktig. Men vil dommen bidra til en klarere forståelse i samfunnet og i arbeidslivet om hva som er seksuell trakassering?

Gå til toppen