Hjem/Spørrekassa
Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Lufta er ikke for alle

«Derfor tapte Johnny Depp mot the Sun» Denne overskriften kunne jeg lese i rett24.no samme dag som vi mottok dom i saken om aldersdiskriminering av leger som tjenestegjør på redningshelikopteret.

For mye utbetalt lønn – hva nå?

Et tilbakevendende spørsmål til Legeforeningens avdeling for Jus og arbeidsliv, er om arbeidstaker plikter å betale tilbake for mye utbetalt lønn.

Ferie – i en tid med Covid-19

12. mars 2020 er en dato vi kommer til å huske i lang tid fremover. Norge stengte ned. Lover, forskrifter og rundskriv ble innført og endret i et tempo vi ikke er vant med. Dette skaper rom for usikkerhet knyttet til hva som gjelder.

Tvisteløsningsnemnda – behøver jeg kjenne til det da?

Nei, du kan selvfølgelig leve et både langt og lykkelig liv uten å ha den ringeste anelse om hva Tvisteløsningsnemnda er. Sjansen for et ubekymret liv er kanskje større hvis du ikke har hatt behov for å vite hva den er, enn om du har hatt gjentatte behov for nært kjennskap. ­

Lufta er (ikke?) for alle

Er det lovstridig aldersdiskriminering å «kaste» leger ut av tjeneste ved forsvarets redningshelikopter ene og alene fordi legene fyller 60 år? Legeforeningens advokater mener ja, det er lovstridig aldersdiskriminering. Staten mener nei. Hva mener retten? I håp om en rettslig avklaring på dette veldig spennende rettslige spørsmålet, brakte vi på vegne av et medlem saken inn for Oslo tingrett. Hovedforhandlingene ble gjennomført 7. -9. oktober, og dom falt 21. oktober 2019. Fikk vi med dommen en avklaring av rettstilstanden?

Tre kjappe om ansettelser

Hva gjelder når du vil si opp før du har begynt i jobben, hvis du er ansatt med prøvetid og når du har hatt mange sammenhengende vikariater. Her er tre korte tekster som forklarer rettighetene dine i disse situasjonene.

Go to Top