Hjem/Spørrekassa
Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Det meste du trenger å vite om ansvarsforsikringen

Alle medlemmer kan tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Forsikringen er frivillig og koster 400 kroner i året. Det kan vise seg å være en billig investering.

Rekruttering – rettslige sider

Hva er egentlig rekruttering? I arbeidet med å skrive denne artikkelen, foretok jeg en høyst uhøytidelig «undersøkelse» blant et på ingen måte representativt utvalg personer for å sjekke hva de tenker på, når vi snakker om rekruttering.

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

Alle innbyggere i Norge har ytringsfrihet. Dette gjelder også arbeidstakere, men ytringsfriheten kan begrenses av lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver.

Høyesterettsdom om seksuell trakassering – en viktig avgjørelse?

I desember 2020 ga Høyesterett1 en ung kvinnelig arbeidstaker medhold i at hun hadde blitt utsatt for seksuell trakassering av to mannlige kunder, mens hun jobbet som industrimekaniker på et verksted. Mennenes handlinger lå i det nedre sjiktet av det som etter likestillings – og diskrimineringsloven er seksuell trakassering, uttaler Høyesterett i dommen. Saken fikk mye oppmerksomhet og dommen har fra flere hold blitt betegnet som viktig. Men vil dommen bidra til en klarere forståelse i samfunnet og i arbeidslivet om hva som er seksuell trakassering?

Fire ukjente rettigheter (muligens)

Både tariffavtalene og lovverket gir legene mange rettigheter. Her presenteres fire rettigheter som du muligens ikke var klar over, men som kan være veldig nyttig for deg å vite om, dersom situasjonen skulle oppstå.

Gå til toppen