Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Bruk av rusmidler og tap av autorisasjon

En lege ble fratatt autorisasjonen etter to ganger å ha kjørt i ruspåvirket ­tilstand på fritiden. I en fersk dom ble tilbakekallet kjent ugyldig. Legen ble også tilkjent 1.5 millioner kroner i erstatning.

Tvungen helsehjelp for somatisk sykdom

Pasienter som motsetter seg helsehjelp, men ikke er samtykkekompetente, kan ha rett på helsehjelp. Når er det riktig å tvinge helsehjelp på pasienten?

Det meste du trenger å vite om ansvarsforsikringen

Alle medlemmer kan tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Forsikringen er frivillig og koster 400 kroner i året. Det kan vise seg å være en billig investering.

Rekruttering – rettslige sider

Hva er egentlig rekruttering? I arbeidet med å skrive denne artikkelen, foretok jeg en høyst uhøytidelig «undersøkelse» blant et på ingen måte representativt utvalg personer for å sjekke hva de tenker på, når vi snakker om rekruttering.

Gå til toppen