Hjem/Spørrekassa
Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Fire ukjente rettigheter (muligens)

Både tariffavtalene og lovverket gir legene mange rettigheter. Her presenteres fire rettigheter som du muligens ikke var klar over, men som kan være veldig nyttig for deg å vite om, dersom situasjonen skulle oppstå.

Lufta er ikke for alle

«Derfor tapte Johnny Depp mot the Sun» Denne overskriften kunne jeg lese i rett24.no samme dag som vi mottok dom i saken om aldersdiskriminering av leger som tjenestegjør på redningshelikopteret.

For mye utbetalt lønn – hva nå?

Et tilbakevendende spørsmål til Legeforeningens avdeling for Jus og arbeidsliv, er om arbeidstaker plikter å betale tilbake for mye utbetalt lønn.

Ferie – i en tid med Covid-19

12. mars 2020 er en dato vi kommer til å huske i lang tid fremover. Norge stengte ned. Lover, forskrifter og rundskriv ble innført og endret i et tempo vi ikke er vant med. Dette skaper rom for usikkerhet knyttet til hva som gjelder.

Tvisteløsningsnemnda – behøver jeg kjenne til det da?

Nei, du kan selvfølgelig leve et både langt og lykkelig liv uten å ha den ringeste anelse om hva Tvisteløsningsnemnda er. Sjansen for et ubekymret liv er kanskje større hvis du ikke har hatt behov for å vite hva den er, enn om du har hatt gjentatte behov for nært kjennskap. ­

Lufta er (ikke?) for alle

Er det lovstridig aldersdiskriminering å «kaste» leger ut av tjeneste ved forsvarets redningshelikopter ene og alene fordi legene fyller 60 år? Legeforeningens advokater mener ja, det er lovstridig aldersdiskriminering. Staten mener nei. Hva mener retten? I håp om en rettslig avklaring på dette veldig spennende rettslige spørsmålet, brakte vi på vegne av et medlem saken inn for Oslo tingrett. Hovedforhandlingene ble gjennomført 7. -9. oktober, og dom falt 21. oktober 2019. Fikk vi med dommen en avklaring av rettstilstanden?

Go to Top