Spørrekassa2020-06-19T09:53:44+02:00

Spørrekassa

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

Alle innbyggere i Norge har ytringsfrihet. Dette gjelder også arbeidstakere, men ytringsfriheten kan begrenses av lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver.

Høyesterettsdom om seksuell trakassering – en viktig avgjørelse?

I desember 2020 ga Høyesterett1 en ung kvinnelig arbeidstaker medhold i at hun hadde blitt utsatt for seksuell trakassering av to mannlige kunder, mens hun jobbet som industrimekaniker på et verksted. Mennenes handlinger lå i det nedre sjiktet av det som etter likestillings – og diskrimineringsloven er seksuell trakassering, uttaler Høyesterett i dommen. Saken fikk mye oppmerksomhet og dommen har fra flere hold blitt betegnet som viktig. Men vil dommen bidra til en klarere forståelse i samfunnet og i arbeidslivet om hva som er seksuell trakassering?

Fire ukjente rettigheter (muligens)

Både tariffavtalene og lovverket gir legene mange rettigheter. Her presenteres fire rettigheter som du muligens ikke var klar over, men som kan være veldig nyttig for deg å vite om, dersom situasjonen skulle oppstå.

Lufta er ikke for alle

«Derfor tapte Johnny Depp mot the Sun» Denne overskriften kunne jeg lese i rett24.no samme dag som vi mottok dom i saken om aldersdiskriminering av leger som tjenestegjør på redningshelikopteret.

For mye utbetalt lønn – hva nå?

Et tilbakevendende spørsmål til Legeforeningens avdeling for Jus og arbeidsliv, er om arbeidstaker plikter å betale tilbake for mye utbetalt lønn.

Ferie – i en tid med Covid-19

12. mars 2020 er en dato vi kommer til å huske i lang tid fremover. Norge stengte ned. Lover, forskrifter og rundskriv ble innført og endret i et tempo vi ikke er vant med. Dette skaper rom for usikkerhet knyttet til hva som gjelder.

Go to Top