Hjem/Stikkord:Spørrekassa

Arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering – samt litt om ny likestillings- og diskrimineringslov

Jeg tar i denne artikkelen sikte på en nærmere gjennomgang av arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering. Men først er det hensiktsmessig å avgrense mot likestillings- og diskriminerings­lovens diskrimineringsvern. Jeg innleder derfor med en noe ­summarisk gjennomgang av ny likestillings- og diskrimineringslov før jeg behandler arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering.

2020-06-19T09:49:37+02:00Overlegen 2-2019|

Ferie – noe for meg?

I det vi skriver februar er mange godt i gang med å plan­- ­legge årets ferie. For mange går planleggingen «knirkefritt», de får den ferien de skal ha på et tidspunkt de ønsker. For andre igjen oppstår det uklarheter og gjerne uenighet med leder om hvilke ­rettigheter den enkelte har til selv å bestemme når ferie skal avvikles.

2020-06-19T09:50:49+02:00Overlegen 1-2019|

Arbeidsgivers adgang til å gi advarsler

Arbeidsgivers adgang til å gi advarsler Hva skal til for at arbeidsgiver kan gi en advarsel? En fersk kjennelse fra Høyesterett gjør det trolig lettere for arbeidstaker å få prøvd rettmessigheten av advarsler for domstolene. Av Jan Eikeland Advokatfullmektig og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen De fleste leger i norske sykehus slipper heldigvis [...]

Rett til redusert arbeidstid – arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven setter som krav at arbeidstidsordninger skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheld­ige fysiske eller psykiske belastninger, herunder stress og tidspress. Det skal tas hensyn til den enkeltes selvbestemmelse og faglige ansvar. Arbeidet skal gi mulighet for variasjon og arbeidstakeren skal ikke utsettes for trakassering osv.

2020-06-19T09:52:01+02:00Overlegen 1-2012|
Go to Top