Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 67 er transplantert, 9 er døde og 5 går med LVAD som varig terapi. Lengste LVAD behandlingstid er 8,5 år. Ett års overlevelse hos våre LVAD-pasienter som har blitt transplantert er 96 %. Indikasjoner for LVAD innleggelse Utredning av LVAD-kandidater ligner hjertetransplantasjonsutredning. Indikasjon for hjertetransplantasjon er relativt enkle og godt innarbeidet, mens det for lvad er mer komplisert. Tradisjonelt har man hatt kliniske og hemodynamiske kriterier for innleggelse av LVAD (se faktaboks). Velfungerende LVAD krever god høyre ventrikkel som sikrer fylling til en avlastet venstre ventrikkel. Dette krever lav motstanden i det lille kretsløpet. En velfungerende LVAD har maksimal flow på 10 l/min. Ved våre tester postoperativt har vi oppnådd CO > 9 l/min og VO2 > 40 ml/ kg/min. I tillegg kommer hjertets egenbidrag ut aortaklaffen. Vanlig hvile CO ligger på ca 4-5 l/min og øker til 7-8 l/ min ved aktivitet. De fleste med LVAD blir gode turgåere, studenter kan følge undervisning og ikke minst trene seg opp før transplantasjon. Bruk av LVAD for transplantasjonskandidater vurderes ut fra sannsynlig ventetid for organ vurdert opp mot risiko for alvorlig klinisk forverring. Internasjonalt har donormangel gitt mer utstrakt bruk av LVAD, og i store sentra i USA og Tyskland er det få som transplanteres uten først å ha blitt behandlet med LVAD. Paradokset er da at en noen av de som transplanteres, har et dårligere utgangspunkt enn før grunnet LVAD-komplikasjoner. Ved LVAD som varig behandling vil store sentra med lang ventetid ha en liberal holdning og erfare lavere suksessrate. De fleste mindre sentra selekterer pasientene strengere for å holde overlevelsen på et akseptabelt nivå. Komplikasjoner Komplikasjoner etter LVAD er avhengig av type pumpe, pasientseleksjon og tid siden implantasjon. De vanligste er per og post-operativ blødning, ventrikulære arrytmier, infeksjoner, pumpetromboser og nevrologiske komplikasjoner. De fleste sykehus rapporterer ca 40 % bivirkninger som krever sykehusinnleggelse. Mekanisk pumpesvikt forekommer meget sjelden med de nye LVAD. Infeksjoner har ofte utgangspunkt fra strømledningen som går inn under huden og kan være plagsomt for pasienten, men gir lite mortalitet (Fig 2.). Systemiske infeksjoner/sepsis forekommer i mindre grad, men dannelsen av bakteriell mikrofilm på pumpen gjør at infeksjonen kan være vanskelig å sanere. Nevrologiske komplikasjoner i form av alvorlig slag eller hjerneblødning hos opptil 1-2 %. Opptil 5% opplever TIA og pasientene må stå på ASA osvASA 160 mg og Marevan (INR 2.5-3.0) for å hindre trombosedannelse i pumpen og redusere risiko for systemiske embolier. Utiklingen innen medisinsk teknologi går stadig fremover, og LVAD har etter hvert blitt et tilbud til selekterte pasienter med terminal hjertesvikt i NYHA kl IV eller IIIB, enten som bro til transplantasjon eller som varig behandling. Resultatene i Norge er gode, men pumpene kan være beheftet med potensielt alvorlige komplikasjoner som gjør at behandlingen er aktuelt på alvorlig syke, selekterte pasienter hvor viljen til gevinst overstiger risiko. I Norge har vi hatt gode resultater på grunn av godt samarbeid innad på Rikshospitalet, men ikke minst godt samarbeid med lokale sykehus og kardiologer som har vist interesse og opparbeidet nødvendig kunnskap for at pasientene med terminal hjertesvikt skal kunne leve godt liv utenfor sykehus. • FaMe Kliniske og hemodynamiske kriterier for innleggelse av LVAD – EF<25 % – NYHA kl IIIb-IV de siste 60 av 90 dager – inotropi avhengig til tross for flere nedtrappingsforsøk eller annen type sirkulasjonsstøtte – CI < 2 l/min/m2, MAP > 25mmHg, CVP < 15 mmHg – tilfredsstillende høyre ventrikkel – maksimalt O2 <12-14 ml/kg/min – leverprøver < 2x normale – kreatinin < 2 x normal – komplient pasient Fig. 1. HeartWare LVAD Fig.  1.  HeartWare  LVAD Fig.  2.  HeartWare  LVAD  pumpehus og  impeller Fig.  1.  Infeksjon  ved  driveldning.  I tillegg  noe  granulasjonsvev. Fig.  2.  HeartWare  LVAD  pumpehus og  impeller Fig.  1.  Infeksjon  ved  driveldning.  I tillegg  noe  granulasjonsvev. Fig.  1 tillegg Fig. 2. HeartWare LVAD pumpehus og impeller Fig. 1. Infeksjon ved driveldning. I tillegg noe granulasjonsvev.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy