Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 57 2 år i styret har gått rasende fort. Det har vært to aktive år, interessante og engasjerende. Styret har jobbet med et stort antall saker med stor bredde. Ønsket og anstrengelsene for gjennomslag for sentrale saker har vært store selv om de store hjertesakene kan være vanskelig å få gjennom. Spørsmålet om geografisk arbeidssted og ambulerende virksomhet har opptatt styret og det arbeides fortsatt med dette. Lokale lønnsforhandlinger fungerer dessverre ikke tilfredstillende ved flere sykehus og nye modeller bør utforskes. Under fjorårets forhandlinger ble det gjennomslag for retten til inntil 10 dager permisjon med lønn per år til kurs, inklusive vakter. Selv om en del sykehus allerede har praktisert dette lokalt, var det viktig med en sentral bestemmelse om dette. Spesielt da det ved enkelte sykehus gjennom tidene har vært innført kursnekt for å spare penger. Mine ambisjoner da jeg tok fatt på dette vervet var varierende; spesifisert arbeidssted, realistiske tjenesteplaner, rett til permisjoner/kurs med full dekning av lønn inklusive vakter. Noe har blitt innfridd og mye arbeid gjenstår. Of og Legeforeningen har store utfordringer i utformingen av helsevesenet videre, sykehusstruktur og oppgjør med foretaksmodellen for mer fokus på kvalitet på behandlingen og mindre fokus på bedriftsøkonomiske modeller og new public management. Jeg arbeider i 100% klinisk stilling på en travel ortopedisk avdeling hvilket legger noen begrensninger for fagforeningsaktiviteten. Tiden sentralt i foreningen har vært givende og engasjementet vil fortsatt være tilstede som bl.a. Of FTV, Ofs landsrådsrepresentant og styremedlem i Telemark legeforening, selv om det vil bli mere fokus på klinikken. Jeg vil rette en stor takk til engasjerte og hyggelige medtillitsvalgte og sekretariatet. • Utarbeidelsen av vårt innspill til «Nasjonal sykehusplan» synes jeg var interessant og jeg tror det vil bli vektlagt i videre prosess. Resultatet ser vi snart? Selv om resultatet av forhandlingene i 2014 ikke var strålende for Of var det viktig å beholde dagarbeiderstatusen og riktig å gjøre Spekter oppmerksom på at vi setter faglighet og forsvarlighet først, og at vi ikke vil gå med på arbeidstidsordninger som bryter med dette. Jeg gikk inn i tillitsvalgtarbeidet pga omorganiseringer på Ahus som jeg mente stred mot både legenes og pasientenes interesser om muligheter for et godt møte mellom legen og pasienten. Jeg synes vi gjennom høringer har fått frem våre meninger, og det er oppmuntrende å se igjen Ofs formuleringer både i Legeforeningens høringssvar og i endelige dokumenter utformet av f eks Direktorat eller departement. Vi har påvirkningskraft når vi bruker fagligheten vår og fremfører den med saklige, gode argumenter! Vi må hele tiden holde på at vi er «motoren» i systemet og at vi er både ledere og premissleverandører for mye av det som skjer mellom pasienten og behandlere på sykehusene. Derfor er det tvingende nødvendig at organiseringen av sykehusene bygger opp under møtet mellom legen og pasienten, og at vi får støtte både av fungerende teknologi (IT) og merkantilt personell slik at vi kan gjøre denne oppgaven både effektivt og med god kvalitet. Rent praktisk tror jeg det blir fortsatt kamp mot ødelegg- ende arbeidstidsordninger/ferieplaner og årsplaner utarbeidet av våre arbeidsgivere uten involvering av våre tillitsvalgte. Her må vi prøve å oppnå noe i forhandlingene i 2015! Jeg fortsetter som overlege på Kar- og thoraxkirurgisk avdeling på Ahus der jeg nå har vært i snart 25 år. Jeg er fortsatt ass FTV på Ahus, ønsker å være medlem av Ofs landsråd og evt fortsatt landsstyrerepresentant. Høstens Of-valg vil vise om dette blir resultatet. • ARNE RUNDE ODD GRENAGER plement og korreksjon. Dette vil bl.a. kreve at Of arbeider med styringsmodellen (Foretaksmodell og NPM) - slik at trivsel og arbeidsglede fremmes og frustrasjon og kynisme bekjempes! Trivsel fremmer god pasientbehandling og pasientsikkerhet og øker effektivitet - dagens modell skaper en betydelig energilekkasje. Den nordiske samarbeidsmodellen må også bevares! Som foreningsmenneske trives jeg der meninger brytes og fremtid formes, historien gir lærdom, men fremtiden kan vi være med å forme. Som gjenvalgt konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge og representant i Of ’s landsråd, så vil mitt fokus antagelig dreies seg mer mot fag, kompetanse og IKT. Tangeringspunktene i forhold til foreningen og medlemmene vil fortsatt være mange. •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy