Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 21 10. Beskriv arbeidsmiljøet i din avdeling: Alternativer Prosent Verdi 1 Meget godt 11,6 % 88 2 Godt 39,2 % 298 3 Middels godt 31,8 % 242 4 Dårlig 11,2 % 85 5 Svært dårlig 3,7 % 28 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,6 % 20 Total 761 11. Beskriv endring i arbeidsmiljøet det siste året: Alternativer Prosent Verdi 1 Kraftig forbedret 0,8 % 6 2 Bedret 13,9 % 106 3 Uendret 47,5 % 362 4 Forverret 29,8 % 227 5 Kraftig forverret 6,3 % 48 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 1,7 % 13 Total 762 12. Hvilken effekt har omstillingsprosessene på ditt arbeidsmiljø? Alternativer Prosent Verdi 1 Kraftig forbedret 0,0 % 0 2 Bedret 2,8 % 21 3 Uendret 23,1 % 176 4 Forverret 51,9 % 396 5 Kraftig forverret 19,4 % 148 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,9 % 22 Total 763 13. I hvilken grad informeres du av ledelsen om de pågående og forestående omstillingsprosessene? Alternativer Prosent Verdi 1 I svært stor grad 2,9 % 22 2 Stor grad 21,3 % 162 3 Noen grad 41,3 % 314 4 Liten grad 21,9 % 167 5 Svært liten grad 11,4 % 87 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 1,2 % 9 Total 761 14. I hvilken grad føler du at du kan påvirke hvilke beslutninger som fattes? Alternativer Prosent Verdi 1 I svært stor grad 0,3 % 2 2 Stor grad 1,4 % 11 3 Noen grad 10,8 % 82 4 Liten grad 23,9 % 182 5 Svært liten grad 62,9 % 478 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % 5 Total 760 15. I hvilken grad føler du deg delaktig i avgjørelsene som fattes? Alternativer Prosent Verdi 1 I svært stor grad 0,3 % 2 2 Stor grad 1,1 % 8 3 Noen grad 12,2 % 93 4 Liten grad 25,0 % 190 5 Svært liten grad 60,8 % 462 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % 5 Total 760 som en belastning. Men det er også andre samtidige endringer i sykehusene. På spørsmål om involvering får vi foruroligende svar. Blant sykehusets overleger svarer nær ni av ti at de i liten, eller svært liten grad opplever seg delaktige i avgjørelser som fattes. Like dystre er legenes tanker om fremtiden. Bare 6 % stiller seg positive til å tre inn i lederstilling i sykehuset, og en av tre vurderer å slutte. På spørsmål om arbeidsmiljø i egen enhet svarte overlegene at det sto bra til. Men vi spurte også om endring siste året. Mange sa det hadde blitt mye verre. Dette henger ikke sammen. Det var heller ikke første gang. Svaret var det samme året før. Arbeidsmiljø i egen enhet? Mange tenker nok på gode kolleger og et godt fellesskap. Ofte på tross av en utvikling som kan være vanskelig. Kanskje er det denne ytre utviklingen vi treffer med endringsspørsmålet. Færre senger, høyere belegg, flere utskrivninger, flere reinnleggelser. Hverdagen i alle norske sykehus. Dette er også arbeidsmiljø. Verre, men ikke nytt. Gjennom årtier har tempoet gradvis blitt skrudd opp. Det er ikke bare negativt. Det kan også være tilfredsstillende. Rydde unna lange lister i mottaket og utslitt lene seg tilbake. Vel blåst. Er det også noe annet som plager oss? En opplevelse av et fellesskap som svinner. En hårdere himmel?7 av 10 overleger i Oslo universitetssykehus opplever at omstillingene gir verre arbeidsmiljø. Bare 3 av 100 opplever positiv effekt. Dette omfatter også store, men isolerte enheter som en skulle tro har levd nærmest uberørt av de siste årenes uro og omveltning. Også her opplever man en negativ utvikling. Jeg tror noe av forklaringen ligger i svaret sykepleieren fikk. Det er frivillig å jobbe her. Å ikke oppleve seg ønsket, eller verdsatt er det aller mest ødeleggende for et godt miljø.Den manglende vektleggingen av fellesskapet er etter mitt skjønn den aller største trusselen mot sykehusene i dag. Her har sykehusenes ledelse og Spekter forsømt sitt ansvar. Vi kan resignere eller vedbli å la oss frustrere. •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy