Redaktørens kommentar til Trond Verneggs «Klarspråk»

Dette innlegget kunne ikke vært mer på sin plass – og det fra en svært kompetent innsender. Merk – han er helt tilfreds med diagnose og behandling – men vurderte å «klage» - på språket!