Redaktørens spalte

At sentrale ledere ved noen helseforetak har våget ytre seg om budsjettene gir kanskje grunn til optimisme? Terje Varberg som styreleder i Helse Vest, Herlof Nilssen som direktør i samme og Nils Kvernmo, nå avgått direktør for St. Olavs Hospital, har tonet flagg i diskusjonen om helsebudsjetter.

2022-11-14T10:27:25+01:00Overlegen 2-2018|
Gå til toppen