Redaktørens spalte

Det er jubileumsår, Of ble dannet for 60 år siden – og bladet preges på mange måter av det! I tillegg er det 20-årsjubileum for OVERLEGEN selv, og det skal sannelig også nevnes. Det var Bente Mikkelsen som ledet Of i 2001 og den entusiastiske Brynjulf Ystgaard som var redaktør de første to årene. Bladet er en av Of s viktigste kommunikasjonsflater med medlemmene, og helt nylig er vi også digitalisert.

2021-03-23T07:36:52+01:00Overlegen 1-2021|

Utfordringer i 2021

Utfordringer i 2021 Overlegen nr 1 i 2021 er et jubileumsnummer i anledning av at Overlegeforeningen fyller 60 år og inneholder flere hyggelige hilsener fra politikere og samarbeidspartnere. Fellesnevneren som de trekker frem, er at ett godt samarbeid er det viktigste for å lykkes med vårt felles mål om at Norge fortsatt skal ha et av verdens beste helsevesen [...]

2021-03-23T07:39:26+01:00Overlegen 1-2021|

Tallenes tale om overlegene

Of passerer 10 500 medlemmer og 40 % kvinner. Foreningen ble stiftet i 1961 med 61 medlemmer, nå er det blitt over 10 500. Kvinnene er (endelig) i sterk fremmarsj, og det er kvinneflertall i omtrent halv­parten av spesialitetene. Størst kvinneandel er det i barne- og ungdoms­psykiatri med over 80%, lavest i thoraxkirurgi med bare 6,5%. Oslo universitetssykehus har nesten 20% av Ofs medlemmer ansatt. (Red.)

2021-03-23T07:45:57+01:00Overlegen 1-2021|

Legespesialistene kan nå selv velge yrkesforening: Of eller Ylf

I 2014 forhandlingene fikk Legeforeningen endelig igjennom at LIS skulle ha rett til faste stillinger, på linje med andre arbeidstakere i Norge. Noen mente nok at yngre leger hadde godt av å flytte litt på seg for å få erfaring fra ulike steder før man ble overlege, men samfunnet hadde endret seg og mobili­teten til leger hadde ikke økt, snarere tvert imot. Vi så at våre medlemmer i stor grad ble overleger ved det samme sykehuset de har vært LIS lege og at det ofte ikke var ønskelig å endre arbeidsted etter spesialisering, også fordi mange leger underveis fikk familiære forpliktelser.

2021-03-23T07:47:21+01:00Overlegen 1-2021|

Overlegenes arbeidsforhold og helse i perioden 2010-2019

Gode arbeidsforhold kan ha positiv innflytelse både på legers egen helse og kvaliteten på pasientbehandlingen. ­Overlegenes nøkkelfunksjon som klinikere, kliniske veiledere og veiledere for leger i spesialisering peker på betydningen av å kartlegge deres arbeidssituasjon og velvære. I en artikkel i Overlegen i 2011 viste vi at norske overleger jobber mye, har god helse og er gjennomgående fornøyde med jobben sin. Drøyt 40 % av overlegene opplevde samtidig de stadige omorganiseringene i helsevesenet som svært stressende (1).

2021-03-23T07:48:47+01:00Overlegen 1-2021|

Presentasjon av Ofs sekretariat – 2021

Yrkesforeningene har i en årrekke benyttet seg av tjenester i Legeforeningens sekretariat. Alle medarbeiderne i Ofs sekretariat har sitt ansettelsesforhold i Legeforeningens avdeling for Jus og Arbeidsliv, og er «utleid» i ulike prosentstillinger til Of. Sekretariatsleder i 50 prosent, juridiske rådgivere i totalt 70 prosent og konsulent i 20 prosent.

2021-03-23T07:49:58+01:00Overlegen 1-2021|

På sporet av den tapte tid

Jeg innbiller meg å ha hørt – for mange år siden – et sitat av nestoren Ole Berg1, hvor han predikerer at det vil komme store omveltninger i sykehusene. Og at «legene vil være de siste til å forstå hva som skjer». Sitatet er i mitt hode akkompagnert av et bilde fra en gammel lærebok – av Arkimedes som overrumples av soldater og utbryter «ikke trå i mine sirkler!» (før han stikkes i hjel). Om Berg noensinne har uttalt seg i denne retning, så har han fått rett. Endringene de siste to-tre ti-årene har ikke vært altomfattende, men likevel gjennomgripende. Hvor går veien videre?

2021-03-23T07:51:23+01:00Overlegen 1-2021|

Overlegen: «Fra arbeidstageroverlege til klinikkarbeider?» (gjentrykk)

Dette nummeret av Overlegen er et jubileumsnummer. Vi forsøker å se fremover, men også bakover. Professor Ole Berg ledet Avdeling for ­helseledelse og helseøkonomi ved UiO, og var stifteren av Ole Berg ­studiet, hvor utallige leger har fått sin lederutdanning. Til Ofs 50-års jubileum i 2011 skrev han «En fortelling i tre avsnitt», en historie om fremveksten og ­omdannelsen av rollen som overlege. Til dette nummeret velger vi å gjentrykke tredje avsnittet «Fra arbeidstageroverlege til klinikkarbeider?». Hans noe dystre spådommer er langt på vei blitt gjort til virkelighet i løpet av de 10 årene som er gått. (Red.)

2021-03-23T07:54:24+01:00Overlegen 1-2021|
Gå til toppen